WE NEED TO TALK ABOUT ... OORLOG & VREDE


 
Oorlog en vrede, Tolstoj schreef er ooit een dik boek over. Na duizenden jaren beschaving heeft de mens nog steeds geen duurzame oplossing gevonden voor conflict en twist in al zijn facetten.

In "Philosophy of war and peace" onderzoekt Danny Praet samen met dertien andere academici onze meest diepgewortelde ideeën omtrent oorlog, vrede, conflict en rechtvaardigheid. Het boek geeft op die manier een brede inkijk in hoe intellectuele, culturele en religieuze tradities over heel de wereld en van alle tijden zich tot oorlog en vrede hebben verhouden.

Wat kunnen we uit al die denkarbeid leren? Op deze boeiende filosofische avond komen verschillende auteurs aan bod die een bijdrage leverden aan het boek, om daarna samen te reflecteren over oorlog en duurzame vrede.

POWER TALKS


Just War: theorieën over de rechtvaardige oorlog

Danny Praet

 

Bestaat er zoiets als een gerechtvaardigde oorlog? Al sinds de oudheid buigen filosofen en theologen zich over de vraag welke criteria een oorlog kunnen rechtvaardigen. Dat leverde een schat aan ideeën op die nog steeds relevant zijn voor moderne ‘just war theorieën’. Duik mee met filosoof Danny Praet in deze omvangrijke ideeëngeschiedenis.

 
 

ROHINGYA IN MYANMAR

Ann Heirman

 

De genadeloze ethnische zuiveringvan het Myanmarese leger tegen de Rohingya gaat onverminderd voort. Ann Heirman helpt je het conflict te begrijpen en geeft meer uitleg over de achtergrond en symboliek dit probleem. Ann Heirman is professor klassiek en boeddhistisch Chinees (UGent).

 


WAARHEIDS- EN VERZOENINGSCOMMISSIES

Dietlinde Wouters

 


Een waarheidscommissie wordt door de overheid ingesteld om mensenrechtenschendingen uit het verleden onderzoeken daarover een publiek rapport uitbrengt. Argentinië, Chili, Zuid-Afrika zijn enkele bekende voorbeelden. Lang niet alle waarheidscommissies zijn een succes geweest, soms lijken ze alleen voor de vorm te worden ingesteld. Soms kunnen ze wel bijdragen aan herstel: slachtoffers voelen zich erkend, feiten worden vastgesteld en verantwoordelijken aangewezen. Filosofe Dietlinde Wouters doet al jaren onderzoek naar dit concept en de moeilijkheden die het met zich meebrengt.

 
     

MARXISME OVER OORLOG EN VREDE

Jan Dumolyn


Is het naïef om te denken dat er binnen het huidige wereldsysteem een kans is op duurzame vrede? Marx en Engels waren zeker van hun stuk: de economische belangen van de elite wegen te zwaar door om echt vrede te verlangen. Zolang er grote verschillen zijn tussen arm en rijk, en de ene klasse de andere blijft uitbuiten, zal er altijd een spanningsveld zijn waaruit oorlog kan ontstaan. Historicus Jan Dumolyn over de marxistische visie op oorlog en vrede.

 

 Over de sprekers: 
Danny Praet (filosoof, UGent) zal de relevantie van antieke en middeleeuwse filosofie voor moderne just war-theorieën belichten.

Ann Heirman (professor Klassiek en boeddhistisch Chinees, UGent) zal de achtergrond en de symboliek van de problematiek rond de Rohingya in Myanmar duiden.

Jan Dumolyn (historicus, UGent) bespreekt de visie op oorlog en vrede binnen het marxisme.

Dietlinde Wouters (filosofe, UGent) onderzoekt de werking van waarheids- en verzoeningscommissies vanuit een filosofische benadering. 

Moderator Jelle Leunis (politieke wetenschappen,VUB) is gespecialiseerd in gespecialiseerd in just war theory en militaire privatisering. Voor zijn masterproef rond dit onderwerp ontving hij in 2010 de Prijs van het Vlaams Vredesinstituut.  


     
         
  Donderdag 1 maart 2018 - 20:00      
         
  GEUZENHUIS I.S.M. BELMUNDO & HV GENT

VOLZET

     
         
         
         
  SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF