Magazine De Geus

De Geus is het tijdschrift van het Vrijzinnig Centrum-Geuzenhuis vzw en de lidvereni­gingen en wordt met de steun van de PIMD verspreid over Oost-Vlaanderen.

Het VC-Geuzenhuis coördineert, ondersteunt, bundelt de Gentse vrijzinnigen in het Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent - 09 220 80 20  - admin@geuzenhuis.be

U kan de redactie bereiken via
Thomas Lemmens, thomas@geuzenhuis.be en Griet Engelrelst, griet@geuzenhuis.be of 09 220 80 20.

Abonnementen
Leden van één van onze lidorganisaties krijgen De Geus gratis opgestuurd. Wens je een abonnement aan te gaan zonder lid te worden dan kan dat door € 16 storten op IBAN BE54 0011 1893 1897 met vermelding 'abonnement geus'.

Prijs per los nummer: € 4

De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikels berust uitsluitend bij de auteurs.
De redactie behoudt zich het recht artikels in te korten. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag gereproduceerd of overgenomen worden zonder de schriftelijke toestemming van de redactie. Bij toestemming is bronvermelding – De Geus, jaargang, nummer en maand – steeds noodzakelijk. 

 

 

    

 januari 2017

 maart 2017

 mei 2017

   

       

 januari 2016

 maart 2016

 mei 2016

 september 2016

 november 2016

 

 

 

 januari 2015

 maart 2015

 mei 2015

 september 2015

 november 2015

 


 

 januari 2014

 maart 2014

 mei 2014

 september 2014

 november 2014

 


 januari 2013

 maart 2013

 mei 2013

 september 2013

 november 2013

 januari 2012

 maart 2012

 mei 2012

 september 2012

 november 2012