Links

De overige VC’s van Oost-Vlaanderen:


www.branderij.be: De Branderij, Vrijzinnig Centrum Ronse
www.vcliedts.be: Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Oudenaarde
www.zomerlicht.be: Zomerlicht, Vrijzinnig Centrum Zomergem

Overkoepelende organisaties nationaal:


www.demens.nu: Het voormalige UVV. Overkoepelt 35 vrijzinnige verenigingen.
www.fvcentra.be: Federatie Vrijzinnige Centra vzw

Internationale humanistische organisaties:


www.iheyo.org: The International Humanist and Ethical Youth Organisation
www.iheu.org: International Humanist and Ethical Union

Zedenleer:


www.ribz.be: Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele Zedenleer
www.digimores.org: Digimores, dé organisatie van de leerkrachten N.C. Zedenleer, stelt zich tot doel leerkrachten niet-confessionele zedenleer de mogelijkheid te bieden om samen te komen, informatie uit te wisselen en om gezamenlijk bepaalde thema’s uit te werken.

Partners – samenwerking:


www.vub.ac.be/UPV: Uitstraling Permanente Vorming
www.cavavub.be : Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven
www.ucos.be: Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
www.vcg.be: Gebouw van het Van Crombrugghe Genootschap (Vrijzinnige, Vlaams-liberale sociaal-culturele vereniging)

Vrijzinnige organisaties:


www.decocon.be: De Cocon, Jeugdhulp aan Huis vzw
www.demaakbaremens.org: Kritische beweging voor bio-ethiek
www.hujo.be: Humanistische jongeren vzw, een jeugdvereniging met een open geest
www.h-vv.be: Vrijzinnig Humanistische beweging in Vlaanderen
www.plechtigheden.be: Feniks – verzorgt waardige, humanistisch geïnspireerde plechtigheden bij belangrijke levensmomenten.
www.skepp.be: Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale
www.smbg-famd.be: Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen
www.sosnuchterheid.org: Zelfzorg om individuele nuchterheid te realiseren door een open dialoog met andere ervaringsdeskundigen
www.tzalwelgaan.be: Taalminnend Studentengenootschap verenigt vrijdenkers van de Gentse universiteiten en hogescholen
www.vermeylenfonds.be: Socialistisch-vrijzinnige socio-culturele vereniging
www.willemsfonds.be: Liberaal-vrijzinnige socio-culturele vereniging

Overige links:


Stadsgids: www.inforegio.be.