Lidorganisaties

Het Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis biedt ondersteuning aan de lidorganisaties die dat wensen. Voor een aantal van deze organisaties betekent dit in de eerste plaats dat wij het secretariaat verzekeren. Anderen hebben ook hun thuishaven in Het Geuzenhuis. Elke lidorganisatie kan beroep doen op het VC Geuzenhuis voor de logistieke en administratieve ondersteuning bij de organisatie van hun activiteiten. Vanuit het secretariaat beheren wij de adresbestanden, ontwerpen en versturen we de uitnodigingen en folders/flyers, leggen we de jaarlijkse programmatie vast en volgen we de vzw-administratie op.

Voor lidorganisaties is het gebruik van onze zalen gratis.

   

't Zal Wel Gaan

Taalminnend Studenten Genootschap ‘t Zal Wel Gaan werd in 1852 opgericht te Gent onder de leuze “Klauwaard ende Geus”. Het genootschap kent een roerige geschiedenis, en is ook vandaag nog alive and kickin’! De rode draad van ‘tZal is te vatten als pluralistisch, en een thuis biedend aan studenten die over de hokjes van religie en politieke ideologie willen kijken. Er is maar één vereiste om een ‘tZaller te kunnen zijn: je moet vrij willen denken, tussen pot en pint.

   

De Cocon

Kinderen en jongeren hebben recht op een (veilige) toekomst. De Cocon, jeugdhulp aan Huis is er voor kinderen, jongeren en hun ouder(s) in een problematische leef- en opvoedingssituatie die het op eigen kracht even niet meer redden en waarbij pedagogische ondersteuning nodig is.
     
   

Feest Vrijzinnige Jeugd Gent

Feest Vrijzinnige Jeugd Gent organiseert jaarlijks een feest waar meisjes en jongens, op het einde van het basisonderwijs, elkaar ontmoeten in een geest van vrijzinnigheid.


 
     

 

Feniks

Feniks geeft – op basis van uw persoonlijke wensen – inhoud en vorm aan waardige, vrijzinnig-humanistisch geïnspireerde plechtigheden bij belangrijke levensmomenten (geboorte, relatie, trouwen/samenwonen, afscheid…)

 
     

 

Fonds Lucien De Coninck

Het fonds wil het vrijzinnig humanistisch wetenschappelijk onderzoek stimuleren door het toekennen van een prijs aan jonge veelbelovende vrijzinnige vorsers, afgestudeerden aan de Universiteit Gent.

 
     
   

Gentse Grijze Geuzen

De Grijze Geuzen richten zich op vrijzinnige 50-plussers. We organiseren onder andere gespreksnamiddagen en voordrachten, uitstappen en wandelingen, museumbezoeken, ontspanningsevenementen.

 
     
   

Humanistisch Verbond Gent

Het Humanistisch Verbond Gent is een vereniging van vrije mensen van alle leeftijden die streeft naar een positieve niet-godsdienstige levensvisie en -invulling in een sfeer van dialoog, respect en plezier.


 
    

Humanistisch Verbond

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging is ontstaan uit het Humanistisch Verbond en de Oudervereniging voor Moraal.
Wij ondersteunen alle lokale afdelingen in Oost-Vlaanderen.
 
 
     
   

Kunst in het Geuzenhuis

We bieden kansen aan jongere en/of minder bekende kunstenaars die de vrijzinnige gedachte genegen zijn. KIG organiseren maandelijks tentoonstellingen en andere creatieve evenementen. Contact: 09 220 80 20.

 
     
   

Digimores

Digimores stelt zich tot doel de leerkrachten niet-confessionele zedenleer van alle onderwijsniveaus en netten te verenigen, hen te ondersteunen en hun belangen te verdedigen. WLE vzw communiceert onder de naam DigiMores.

 
     
   

SOS Nuchterheid

SOS Nuchterheid is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs, pillen enz… SOS Nuchterheid is daardoor een uitstekend alternatief voor de dogmatische programma’s van andere groepen.

 
     
   

Uitstraling Permanente Vorming

UPV organiseert educatieve en culturele activiteiten voor volwassenen, is gespecialiseerd in wetenschapspopularisering, maakt moeilijke wetenschap makkelijk en relevant voor een breed publiek en is er voor wie duiding en een kritische blik écht belangrijk vindt.

 
     
   

August Vermeylenfonds

Het Vermeylenfonds organiseert sociaal-culturele activiteiten voor volwassenen en inspireert zich hiervoor op de figuur en het werk van August Vermeylen. We steunen ons op drie pijlers: socialistisch, vrijzinnig en Vlaams.
 
 
     
   

Willemsfonds

Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleert het Willemsfonds de persoonlijke groei van elk individu en werkt het mee aan de verdere uitbouw van een democratische, interculturele samenleving. We willen zoveel mogelijk mensen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord.

 
     
   

De Maakbare Mens

De Maakbare Mens werkt kritisch rond technieken die de mens kunnen veranderen, genezen en verbeteren. We stellen mensen in staat om geïnformeerde keuzes te maken over de maakbaarheid van hun leven. We willen baanbrekend zijn in het ethisch en maatschappelijk debat over de maakbaarheid van de mens om voor iedereen de kansen op een kwaliteitsvol leven te bevorderen.

 
     
   

Van Crombrugghe’s Genootschap

Het Van Crombrugghe’s Genootschap is een sociaal-culturele vereniging, met als doelstellingen, het stimuleren van het officieel onderwijs in het algemeen en het stedelijk onderwijs in het bijzonder, het bijdragen tot het vrijzinnige verenigingsleven en om het genootschap de vroegere uitstraling als vooruitstrevend en vrijzinnig centrum terug te geven.