LEES DE GEUS OP ISSUU

   
 ADVERTEREN IN DE GEUS  

 COLOFON

 
Hoofdredactie:
Fred Braeckman

Eindredactie:
Griet Engelrelst, Thomas Lemmens,
Liza Janssens

Vormgeving:
Gerbrich Reynaert

Druk:
New Goff

Verantwoordelijke uitgever:
Wim Taels
p/a Kantienberg 9, 9000 Gent

 
  ABONNEMENTEN
De Geus wordt gratis verstuurd naar alle leden van onze lidverenigingen.

Indien geen lid van een lidvereniging, kan u een abonnement verkrijgen voor €16 per jaar. Mail hiervoor naar kaat@geuzenhuis.be met vermelding van naam en adres en stort het geld op rekening van VC Geuzenhuis: BE54 0011 1893 3897 met vermelding 'abonnement Geus + naam'. 

Prijs per los nummer: € 4
Te verkrijgen aan de balie van het Geuzenhuis.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen via kaat@geuzenhuis.be of 09 220 80 20.

De Geus is het tijdschrift van het Vrijzinnig Centrum-Geuzenhuis vzw en de lidverenigingen en wordt met de steun van de IMD verspreid over Oost-Vlaanderen.

U kan de redactie bereiken via
thomas@geuzenhuis.be of 09 220 80 20
 
     
       

De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikels berust uitsluitend bij de auteurs. De redactie behoudt zich het recht artikels in te korten. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit onze uitgaven mag gereproduceerd of overgenomen worden zonder de schriftelijke toestemming van de redactie. Bij toestemming is bronvermelding - De Geus, jaargang, nummer en maand - steeds noodzakelijk. Het magazine van De Geus verschijnt eens per kwartaal (4 nummers).

     
       

JANUARI 2020    
     
   
OKTOBER 2019    
   

   
JULI 2019    
     

   
APRIL 2019    
     

   
JANUARI 2019
   

   

   
NOVEMBER 2018    
     

   
SEPTEMBER 2018
   
     

   
MEI 2018    
     

   
 MAART 2018    
     

   
 JANUARI 2018    
     

   
NOVEMBER 2017    
     

   
SEPTEMBER 2017    
     

 
MEI 2017
 

 
MAART 2017  
   

 
JANUARI 2017  
   

 
NOVEMBER 2016
   

 
SEPTEMBER 2016
   

 
MEI 2016  
   

 
MAART 2016  

 

 
JANUARI 2016  
   

 
NOVEMBER 2015
   

 
SEPTEMBER 2015
   

 
MEI 2015