HUMANISTS AT RISK!

Wereldwijd zijn humanisten in gevaar voor blasfemiewetten, afvalligenhaat, sociale vervolging en geweld. Maar er is hoop! De International Humanist and Ethical Union - IHEU adviseren en ondersteunen al jarenlang individuele humanisten in precaire situaties. Daarnaast helpen ze met de opstart en opvolging van humanistische organisaties die moeite hebben om bodem te vinden in hun land. Om hun werking te ondersteunen hebben ze een crowdfundingcampagne gestart.

MEER INFO VIND JE HIER