HOE KAN JE HET WELZIJN VAN DE ONDERLAAG VAN DE BEVOLKING HET BEST OPSCHROEVEN?


  Filosofisch gesprek

Deze vraagstelling heeft een moeilijke aanzet. Want ja, wat veronderstellen we eigenlijk met ‘de onderlaag’ van de bevolking? Denken we bij opschroeven aan het vroegere ‘verheffen’? En is dit laatste echt wel nog nodig, na decennia van democratisering van onderwijs en cultuurbeleving?

Maar soit, laten we veronderstellen dat het nodig is om de zgn. onderlaag van de maatschappij extra waarden bij te brengen, die leiden naar meer welzijn. Tja, hoe willen we dit dan realiseren?

Ligt hier dé sleutel bij het onderwijs? Of kunnen de diverse media (zoals radio, film, literatuur e.d.) hierbij een belangrijke bijdrage leveren?Of dienen we die zgn onderlaag eerst te voorzien van de nodige materiële en financiële middelen?

Ligt er ook geen taak weggelegd bij diegenen, die wel reeds (kunnen) leven in welzijn, gewaarborgd door hun maatschappelijke en materiële status? Kunnen zij via contanten de onderlaag helpen hun welzijn uit te bouwen?

Of gaan we uit van de veronderstelling, dat welzijn niet persé verbonden hoeft te zijn met materieel en financieel comfort? Dat financieel arme mensen in hun economische status ook welzijn kunnen genieten? Als ze er maar voor open staan?

Of trekken we dit laatste in twijfel. Hoeven we ons dan echt iets aan te trekken van welke politieke context dan ook? Kunnen we niet als individuele burgers zelf bepalen, dat we onze verantwoordelijkheden zullen opnemen? Ons zo nodig zullen verenigen om dit nagestreefde engagement daadkracht te geven?

En wat met ons respect voor andere levenswijzen? Zit iedereen in die zgn onderlaag wel te wachten op onze goedbedoelde inmenging?
   
       
  dinsdag 17 april 2018 - 14:00    
       
  ZAHIR

Deelname: gratis

Info en inschrijving: 
videokontakt.gdm@telenet.be
09 330 35 77
   
       
       
       
  SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF