Het Geuzenhuis

Het Geuzenhuis is in de eerste plaats hét ontmoetingscentrum voor vrijzinnig humanisten in Gent. We profileren ons als een open huis, waar iedereen welkom is.

BELEVEN

Je kan bij ons terecht voor boeiende activiteiten, waarbij de focus ligt op filosofie, kritisch denken, debat en niet-religieuze zingeving. Ons jaarlijks succesnummer is het filosofisch ideeënfestival Nacht van de Vrijdenker, dat we samen met verschillende vrijzinnig humanistische verenigingen organiseren. Daarnaast programmeren we maandelijkse debatten over actuele thema's onder de noemer 'We need to talk about ...' en talrijke andere activiteiten.

INFORMEREN

Het Geuzenhuis is tegelijkertijd een informatiepunt. We krijgen bijvoorbeeld mensen met specifieke vragen over onze levensbeschouwing en heel wat scholen over de vloer. Wij informeren hen over het vrijzinnig humanisme. Dat doen we ook in de interlevensbeschouwelijke werkgroep Gent. We brengen ook een eigen magazine uit, De Geus, waarin onderwerpen die ons aanbelangen worden aangekaart.

VERTEGENWOORDIGEN

Ons huis maakt deel uit van de vrijzinnig humanistische gemeenschap in Vlaanderen en Brussel onder de koepelvereniging deMens.nu. Deze vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen, huizenvandeMens en vrijzinnige (ontmoetings)centra. Samen met het Centre d’Action Laïque (CAL) vertegenwoordigt deMens.nu de vrijzinnige humanistische gemeenschap in België. deMens.nu is lid van de International Humanist and Ethical Union (IHEU) en van de European Humanist Federation (EHF).

Ondertussen hebben 15 lidorganisaties onderdak gevonden in het Geuzenhuis. Op hun vraag ondersteunen wij hun werking. Recent maakte ook het huisvandeMens de overstap naar ons gebouw. Samen met al onze lidorganisaties en partners bouwen we verder aan de vrijzinnig humanistische gemeenschap in Gent.

In het gebouw, op het gelijkvloers bevindt zich het café De Geus van Gent, dat toegankelijk is voor iedereen. Onlangs nog werd het door De Gentenaar uitgeroepen tot beste café van Gent. In de andere ruimtes kan je bij ons terecht voor zaalverhuur.

Wat is vrijzinnig humanisme?

Wij zijn humanisten, wij geloven in de mens. Mensen zijn immers in staat zélf na te denken en moeilijke knopen door te hakken. Mensen kunnen hun lot in eigen handen nemen.

We zijn vrijzinnig, dé Waarheid bestaat niet, absolute normen evenmin, er is niemand die ze kan opleggen. We mogen alles in vraag stellen, we roesten niet vast in absolute zekerheden.

We vinden dat mensen zelf kunnen oordelen over wat goed en slecht is. Daarvoor hebben we geen god nodig. Vrijzinnig Humanisme is dan ook geen godsdienst, maar een levensbeschouwing. Dit leven is het enige dat er is, geen ervoor en geen erna. De handleiding stellen we zelf samen, daarom staan we ook achter een volledige scheiding tussen kerk en staat.

Bovenal komt bij ons de mens op de eerste plaats: elk individu moet zich ten volle kunnen ontplooien. Daarom streven we naar een warme en solidaire samenleving, waarin wederzijds respect voor elkaar centraal staat.

Volg het Geuzenhuis op

TEAM GEUZENHUIS GENT

Coördinator
Griet Engelrelst - griet@geuzenhuis.be

Zaalverhuur
Marleen De Busscher - marleen@geuzenhuis.be  

Vrijzinnig-humanistisch consulent
Eindredactie De Geus
Programmatie

Thomas Lemmens - thomas@geuzenhuis.be 

Vrijzinnig-humanistisch consulent
Eindredactie De Geus
Kunst in het Geuzenhuis (KIG)
Liza Janssens - liza@geuzenhuis.be  

Grafisch medewerker
Lay-out De Geus

Gerbrich Reynaert - gerbrich@geuzenhuis.be

Communicatie
Heleen De Grande -  heleen@geuzenhuis.be

Medewerker HV Gent
Brigitte Walraeve - brigitte.walraeve@humanistischverbond.be

Technische ploeg / onderhoud
Marleen De Busscher
Ruud Heyde (conciërge)


RAAD VAN BESTUUR — 2021

Voorzitter
Wim Taels

Ondervoorzitter

Henk Herman

Secretaris

Danièle Lemaître

Penningmeester
Herman De Witte

Leden
Charlotte Delaruelle
Annette De Vos
Solveig Henderick
Els Hoogstoel
Gerarda Schuurmans
Joris Van De Putte
Freia De Buck
Brent De Ruyver