Grijsgedraaid     
  In hun recent boek ‘Ethische keuzes voor de toekomst’ vertrekken Robert Cliquet en Dragana Avramov van de constatering dat de eeuwwisseling wordt gekenmerkt door morele onzekerheid en verdeeldheid over de toekomst van de menselijke soort en haar thuisbasis, onze planeet Aarde. De traditionele religieuze overtuigingen bieden geen toekomstgericht houvast in de snel veranderende, globaliserende wereld en de meeste wereldlijke zienswijzen bekommeren zich slechts op een versnipperde en controversiële wijze om de huidige mensheid en haar toekomst.

Cliquet en Avramov pogen het idee te her-bezielen dat de evolutiewetenschap een rationeel kader kan scheppen voor het ontwerpen van de belangrijkste richtlijnen van een wereldwijde en alomvattende moraliteit voor de toekomstige biologische evolutie, culturele verandering en de ecologische duurzaamheid van onze planetaire omgeving.

Vanuit dat evolutionair perspectief bespreken de auteurs de morele keuzes die voortvloeien uit de confrontatie van het moderniseringsproces met de menselijke aandriften en verzuchtingen die betrekking hebben op de diverse bronnen van biologische variabiliteit van de mensheid.

In de lezing zal vooral worden ingegaan op de concrete invulling en impact van een evolutionaire benadering van hedendaagse en toekomstige uitdagingen.

Robert Cliquet

is emeritus hoogleraar in de antropologie en sociale biologie van de Universiteit Gent en ere-algemeen directeur van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies (CBGS), voormalige Vlaamse Wetenschappelijke Instelling. Hij vertegenwoordigde België jarenlang in de European Population Committee van de Raad van Europa en in de Commission on Population and Development van de Verenigde Naties. Hij verrichte onderzoek en publiceerde over verscheidene sociaal-biologische vraagstukken in de moderne cultuur, en inzonderheid over reproductief gedrag, en regionaal en wereldbevolkingsbeleid.

Dragana Avramov

is zaakvoerder van Population and Social Policy Consultants (PSPC), Brussel, en voormalig directeur van het Demographic Research Centre, Institute of Social Science, Universiteit van Belgrado. Ze is sinds vele jaren evaluator en ethisch expert voor onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Unie. Ze verrichte onderzoek en publiceerde over bevolkings- en gezinsbeleid en over de relaties tussen bevolkingsontwikkeling en sociaal beleid.

 
     
   
 
 
 

vrijdag 31 januari 2020 - 20:00


EEN ORGANISATIE VAN

Fonds Lucien De Coninckinkom
Gratis (leden / studenten)

€ 5 (niet-leden)

INFO EN INSCHRIJVING
fondsluciendeconinck@gmail.com