FEEST VRIJZINNIGE JEUGD

De inschrijvingsprocedure gebeurt vanaf dit jaar via mail.

Blanco inschrijvingsformulier.xlsx
Blanco formulier workshopverdeling.xlsx

Download het excelbestand, vul het in en stuur het door naar philipp@geuzenhuis.be
Voor meer informatie kun je altijd terecht bij Philipp op bovenstaand e-mailadres of op 09 220 80 20