AFGELOPEN | Schrikkelwake: Een burgerinitiatief voor solidariteit en democratie.     
  EVENEMENT DOOR WEERSOMSTANDIGHEDEN VERPLAATST NAAR VOORUIT, THEATERZAAL!

Sinds enige tijd worden we wakker in een ander politiek en maatschappelijk landschap dan we gewend waren. Ons samenlevingsklimaat verhardt en polariseert in een almaar hoger tempo. Grond- en mensenrechten komen op de helling te staan. De Vlaamse Regering viseert kritische stemmen en middenveldorganisaties. Onze media, kunsten, de onafhankelijke journalistiek, de welzijnssector en het onderwijs moeten de riem nog strakker aanspannen. Minderheidsgroepen, vluchtelingen en kwetsbare burgers krijgen onafgebroken de boodschap dat ze eigenlijk tweederangsburgers zijn. Weerzinwekkende boodschappen worden enthousiast gedeeld op sociale media. Haat en opruiende desinformatie zijn alledaags geworden.

We hebben een kritische grens bereikt en meer dan ooit vinden we het nodig om krachtig en adequaat te reageren. 

Leap year

2020 is een schrikkeljaar, een leap year in het Engels. ‘Schrikkelen’ staat oorspronkelijk voor een grote verschuiving, een grote stap of sprong. Pas later ging het woord ook staan voor angst, schrik. Geen geschikter symbolisch moment om stil te staan bij de politieke en maatschappelijke aardverschuivingen. Geen geschikter moment om onverschrokken samen te komen met zoveel mogelijk burgers, partners uit het middenveld, en iedereen die staat voor een solidaire, democratische samenleving.

Schrikkeldag

Daarom wordt er op op zondag 29 februari - de schrikkeldag - om 17u een democratische en geweldloze 'schrikkelwake' op in **de Vooruit, Theaterzaal**. 

De schrikkelwake is een
sector overschrijdend, niet-partijgebonden burgerinitiatief ondersteund door meer dan honderd organisaties uit het middenveld. Vanop de Kiosk lezen enkele prominente Gentenaren de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens voor en zingen Gentse koren en bands een aantal iconische verzetsliederen. Liederen die uitdrukking geven aan ons verlangen om onze democratische waarden te bewaken en te verdedigen. Liederen die een dam opwerpen tegen de verdeeldheid, haat en geweld.

Doe, zing en steun mee!

 

Hoe groter de opkomst, hoe krachtiger het signaal. We willen daarom iedereen warm oproepen om aanwezig te zijn en samen op te komen tegen haat, populisme en tegen het aanzwellende autoritaire en identitaire politiek-maatschappelijke klimaat. 

Meer info & programma vindt u op de website of de Facebook van Schrikkelwake

 

'k Zou zo gere willen leven
In ne wereld zonder haat Zonder macht en zonder streven
Waar dat't al vanzelf gaat

 

-Walter De Buck


 
     
   
 
 
 

ZONDAG 29 FEBRUARI 2020 - 17:00
Vooruit - Theaterzaal, Gent

een organisatie van
SCHRIKKELWAKE

actie ten zeerste gesteund door
GEUZENHUISGRATIS

INFO
schrikkelwake@gmail.com