We need to talk about ... de toekomst van het vrijzinnig humanisme | 20/10 
 

Welke rol speelt het vrijzinnig humanisme in de komende decennia? Kom meer te weten op het debat met Freddy Mortier, Veronique Van Asch en Patrick Loobuyck. Moderator: Peter Legroe. 

 


De toekomst van het vrijzinnig humanisme

Het lijkt er op dat de omgeving waarin dat vrijzinnig humanisme vorm kreeg, helemaal is veranderd. Het katholieke Vlaanderen waar we ons altijd tegen hebben afgezet, bestaat niet meer. Een kleine minderheid van onze medeburgers neemt nog deel aan de katholieke rituelen, en hun aantal slinkt zienderogen. De instellingen met een katholieke naam in het onderwijs en de zorg domineren die sectoren, maar ze kunnen hun moraal niet meer zomaar opleggen aan hun leerlingen, patiënten of bewoners. Onze regelgeving op ethisch vlak is misschien wel de meest progressieve ter wereld en staat politiek amper ter discussie. Waar moeten wij als vrijzinnig humanisten nog voor vechten?


Tegelijk is de samenleving niet alleen geseculariseerd maar ook veel diverser geworden. Vele van onze medeburgers kunnen zich weinig voorstellen bij de levensbeschouwelijke breuklijn tussen gelovigen en vrijzinnigen. De opkomst van sociale media en de individualisering zorgen ervoor dat we almaar verder van elkaar lijken weg te drijven en een gemeenschappelijke sokkel van normen en waarden lijkt niet meer te bestaan.


Dat stelt ons voor vragen: wat is onze rol in de komende decennia? Moet het vrijzinnig humanisme niet meer aansluiting vinden bij  de etnisch-culturele minderheden? Moeten wij niet pleiten voor een afschaffing van de financiering van de erkende levensbeschouwingen? Hoe bereiken wij de vele mensen die seculier leven maar zich niet vrijzinnig humanistisch noemen?

 

 

SCHRIJF JE IN  

Het panel 

Deze experten schuiven mee aan tafel. Freddy Mortier


 Prof. dr. Freddy Mortier is hoogleraar in de ethiek aan de Universiteit Gent en voorzitter van de vrijzinnige koepelvereniging deMens.nu. Hij publiceert voornamelijk over (bio-)ethische onderwerpen.

 

 Veronique Van Ash

 

 

 

 

Veronique Van Asch is advocaat aan de Balie te Gent en is voornamelijk actief in het insolventierecht en in het personen- en familierecht, met specifieke belangstelling voor het afstammingsrecht, adoptie en familierechterlijke problemen. Ze is verbonden aan het Adoptiecentrum en is lid van de Raad van Bestuur van vzw De Sloep en vzw School Simonnet.

 

 

 

 

 

 Patrick Loobuyck

 

   

Patrick Loobuyck studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven en moraalwetenschappen aan de UGent. Hij is momenteel als hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen. Hij is ook als gastprofessor politieke filosofie verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent. Patrick Loobuyck is een belangrijke stem in het publieke debat. Zijn stukken verschijnen o.a. in Knack, De Standaard, De Morgen en Le Soir.

   

DONDERDAG 20 OKTOBER 2022 - 20:00 (DEUREN 19:30)
GEUZENHUIS -KANTIENBERG 9,9000 GENT


EEN ORGANISATIE VAN

Humanistisch Verbond Gent i.s.m. VC Geuzenhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKOM

€ 2 (leden Humanistisch Verbond)

€ 4 (niet-leden)

Ter plaatse te betalen

WEL EVEN INSCHRIJVEN A.U.B.

Reservatie gewenst via brigitte.walraeve@humanistischverbond.be

Vormingsattesten worden uitgeschreven op de avond zelf

MEER INFO
brigitte.walraeve@humanistischverbond.be