VERNISSAGE KOEN VERMEIR: 'SCHIJN LIEGT NIET'

KUNST IN HET GEUZENHUIS

In zijn werk gaat Koen Vermeir steeds op zoek naar het betekenisvolle in de belevingswereld van het individu. Het unieke zit dan ook vervat in de momentopnames die hij op het canvas weergeeft, deze leggen zowel de kwetsbaarheden als de blessures bloot. Hij wil de toeschouwer verbazen of tot nadenken brengen. Wat gebeurt er en waarom?

Geïnspireerd door oude foto’s, beeldmateriaal of ontmoetingen, is de link met de psychiatrische wereld nooit veraf. De vraag die door de toeschouwer gesteld kan worden, is wat deze personages willen tonen en wat ze verborgen houden.

Het spanningsveld tussen het ophouden van de schijn enerzijds en het zich kwetsbaar durven tonen anderzijds, wordt steeds verder verkend. Schuilt er evenveel echtheid in de keuze van het individu om iets te tonen of iets te verbergen?

'Schijn liegt niet’ gaat net over deze momentopnames.

Meer info op koenvermeir.weebly.com

DE TENTOONSTELLING LOOPT VAN ZATERDAG 13 mei T.E.M. ZONDAG 21 mei 2017
VAN MA TOT DO VAN 9:00 TOT 12:00 EN VAN 13:00 TOT 16:30
OP VR TOT 16:00
OP WEEKDAGEN GRAAG EEN SEINTJE VOORAF
ZA & ZO VAN 14:00 TOT 17:00

 VRIJDAG 12 mei
 20:00 - 22:00

 GRATIS TOEGANG

 MEER INFO:
 MARTINE@GEUZENHUIS.BE
 09 220 80 20