INTERLEVENSBESCHOUWELIJK PANELGESPREK
'is een europese, rationele en moderne islam mogelijk?'

Op zaterdag 21 januari 2017 gaan een imam, een christelijk theologe en een vrijzinnige historicus in gesprek over de vraag of en hoe een moderne, rationele en Europese islam mogelijk is.
Auteur Khalid Benhaddou wordt weleens de verpersoonlijking van de ‘rationele islam’ genoemd. Hij staat voor een moderne islam die de westerse democratische regels en de Europese verlichtingswaarden wil verzoenen met de wijsheid van de Koran,
een visie die hij beschrijft in zijn boek Is dit nu de islam?

In dit boek vertelt Benhaddou hoe de Koran echt moet worden gelezen, en niet letterlijk maar wel in zijn historische context moet worden begrepen. Hij spreekt over de extreme islam en zijn terroristische uitwassen en hoe je die concreet kan bestrijden. Hoe je jongeren weg kan houden van radicalisering. Daarmee houdt hij een warm pleidooi voor een ‘mondiale verlichting van de islam’, where east meets west.

Na de lezing volgen de reacties van Eefje Van de Linden (theologe) en Jan Dumolyn (historicus en professor aan de UGent) en gaat ons panel in gesprek met elkaar en het aanwezige publiek.

Dit panelgesprek is een initiatief van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent, waarvan ook het Geuzenhuis deel uitmaakt als vertegenwoordiging van de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing.

het panelgesprek vindt plaats op zaterdag 21 januari 2017 om 10:30 in de protestantse Rabotkerk (Begijnhoflaan 31, Gent).