DARWINDAG 2021 met Ruth Millikan


     
 

Op 12 februari wordt overal ter wereld Darwindag gevierd: de geboortedag van Charles Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie.

Darwins werk en leven lieten een blijvende impact na op wetenschap, filosofie en de mensheid in z’n geheel. Zijn ontdekking van natuurlijke selectie als het mechanisme achter de geleidelijke evolutie van het leven, bevrijdde wetenschappelijke vooruitgang van theologische barrières en maakte de weg vrij voor een beter begrijpen van onze plaats in het universum. Zonder de ontdekking van natuurlijke selectie zouden de grote doorbraken op gebied van gezondheid en menselijk welzijn van de laatste tweehonderd jaar onmogelijk zijn geweest. Hoewel Darwins invloed op biologie, kosmologie en de wetenschappelijke methode moeilijk overschat kunnen worden, zijn het vooral zijn verlangen naar waarheid, zijn niet-aflatende nieuwsgierigheid en zijn intellectuele moed die ons blijven inspireren.

Het Geuzenhuis viert Darwindag met een jaarlijks Darwinlezing. Dit jaar wordt die verzorgd door de vooraanstaande Amerikaanse filosofe Ruth Millikan. Zij koos als onderwerp en titel: 'Mental Representations that are Physical. With Darwin in the lead'.

 

De menselijke geest zonder hocus pocus: Darwin wijst de weg


De grote kracht van Darwins evolutietheorie is dat die het mogelijk maakte om het leven op aarde, en dus ook de mens, naturalistisch te verklaren. Dat wil zeggen: in overeenstemming met de natuurwetenschappen, zonder dat je een God of andere metafysische hocus-pocus nodig hebt.

Wie een wetenschappelijk, materialistisch wereldbeeld serieus neemt, moet durven consequent te zijn en dus ook voor de mens geen uitzondering toestaan. Dat wil zeggen dat alles wat de mens aanbelangt, naturalistisch verklaard moet kunnen worden. Een moeilijk filosofisch probleem dat daarbij rijst, is om een verklaring te vinden voor onze innerlijke, mentale toestanden.

Hoe kunnen stoffelijke dingen als hersencellen of neuronen zorgen voor de schijnbaar niet-stoffelijke dingen waaruit ons mentale leven bestaat: gedachten, gevoelens, verlangens, angsten, voorstellingen van iets, inbeeldingen, ons ‘ergens van bewust zijn’, enzoverder?
Hoe verklaren we dit rijke mentale innerlijke leven zonder terug te vallen op ‘hocus pocus’, of zonder te vervallen in het aloude dualisme tussen materie en bewustzijn? Gelukkig wijst Darwin ons de weg.


Prof. dr. Ruth Millikan

Prof. dr. Ruth Millikan is een vooraanstaand Amerikaans filosoof, met een academische carrière die zich uitstrekt van 1969 tot nu. Ze is gespecialiseerd in de filosofie van de biologie, psychologie en taal. Voor haar werk ontving ze verschillende prestigieuze prijzen en onderscheidingen.

 

Darwindag 2021 is een organisatie van het Geuzenhuis in samenwerking met Fonds Lucien De Coninck

Herbekijk

Vrijdag 12 februari 2021, 20:00 via Zoom 
 
     
   
 
 
 

VRIJDAG 12 FEBRUARI 2021 - 20:00
GEUZENHUIS - KANTIENBERG 9, 9000 GENT


EEN ORGANISATIE VAN

GEUZENHUIS

FONDS LUCIEN DE CONINCK


GRATIS

INFO 
thomas@geuzenhuis.be