Agenda Oost-Vlaanderen

 

 

 

 

 

DENDERLEEUW

 

 

DONDERDAG 30 JANUARI 2020 - 14:00

 

 

HELP, DE VIKINGS KOMEN

 

 

Luc Vernaillen

 

 

HUMANISTISCH VERBOND DENDERLEEUW

 

 

In de aanloop naar carnaval presenteren we een eerder grappige lezing over een historisch thema: de Vikings. Wat hebben we op school geleerd over deze ‘Noormannen’? Barbaarse, onwelriekende, heidense mannen met gehoornde helmen die in hun ‘drakars’ (drakenschepen) in de 9e en 10e eeuw uit het hoge Noorden kwamen om te plunderen, brand te stichten (vooral kerken en kloosters), te verkrachten (vooral kloosterzusters) en te moorden (iedereen die toevallig in de weg liep). In deze lezing wordt het traditioneel beeld, vooral afkomstig van middeleeuwse monniken, grondig bijgesteld op basis van de resultaten van recent (vooral archeologisch) onderzoek. Historicus Luc Vernaillen gaat met een knipoog in op volgende vragen: moeten we nu over Vikings, Vikingen of Noormannen spreken? Wat kwamen ze hier en elders zoeken? Wat is waarheid en wat is verzonnen? Wat weten we over hun cultuur, geloof, zeden en gewoonten? Klopt het beeld in de televisieserie ‘Vikings’? Hoe was de positie van de vrouw? Om de toehoorders in staat te stellen zich in te leven in het thema, ondersteunt Luc de lezing met enkele attributen. Seks en sensatie gegarandeerd!

 

 

Deelname: € 4 (leden) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com - 0477 35 50 58

HVV-Denderleeuw.be

Locatie: 't Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw

 

 

WOENSDAG 12 FEBRUARI 2020 - 19:30

 

 

MEDISCHE MYTHES, WAARHEDEN EN ACHTERGRONDEN

 

 

Dr. Dirk Devroey

 

 

HUMANISTISCH VERBOND DENDERLEEUW

 

 

Vele mensen worden overrompeld door medische informatie die niet altijd correct is of soms zelfs bewust misleidend is. Zowel in de pers, het internet als bepaalde artsen of kwakzalvers verspreiden boodschappen die niet alleen foutief zijn, maar soms zelf gevaarlijk kunnen zijn of op zijn minst tot veel nutteloze uitgaven kunnen leiden. Dr. Devroey geeft tijdens de lezing zowat honderd voorbeelden van misverstanden en mythes uit de medische wereld. Dr. Dirk Devroey is huisarts in Overijse en hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is ook voorzitter van het interuniversitair Centrum voor Huisartsen-opleiding en bestuurslid van SKEPP (Studiekring voor de Kritische Evaluatie van het Paranormale en de Pseudo-wetenschappen). Verder is hij ook op maandag een vaste gast bij de Madammen van Radio 2 waar hij een gezondheids-rubriek heeft. Een lezing dus die uw gezondheid misschien wel kan bevorderen en zeker niet te missen is!

 

 

Deelname: € 4 (leden) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com - 0477 35 50 58

HVV-Denderleeuw.be

Locatie: 't Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw

 

 

DONDERDAG 26 MAART 2020 - 14:00

 

 

MENS ZIJN IN EEN TIJDPERK VAN ALGORITMES

 

 

Rudi Van de Velde

 

 

HUMANISTISCH VERBOND DENDERLEEUW

 

 

De mens wordt machine, de machine wordt mens. We leven in een snel ver-anderende wereld waar technologische innovaties elkaar in hoog tempo opvolgen: algoritmen, artificiële intelligentie, robotisering,”¦ Steeds vaker werpt de vraag zich op hoe deze innovaties kunnen gestuurd worden in het belang van de samenleving. Om hierop een antwoord te bieden, is het be-langrijk de verschillende ontwikkelingen vanuit een breder perspectief te begrijpen. De voordracht heeft tot doel een (weliswaar beknopte) inkijk te geven op verschillende vlakken: de groeiende ongelijkheid, werk, genees-kunde, privacy, beïnvloeding van de mens in wat op het spel staat, waar men behoedzaam dient te zijn, de kracht van de grote bedrijven,”¦ om zodoende het debat te voeden. Innovatie biedt ongekende mogelijkheden maar ze gaat ten koste van onze privacy en onze keuzevrijheid. Rudi Van de Velde is professor emeritus “Medische Informatica” aan de Faculteit geneeskunde van de VUB en was terzelfder-tijd directeur informatieverwerking in het UZ Brussel .

 

 

Deelname: € 4 (leden) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com - 0477 35 50 58

HVV-Denderleeuw.be

Locatie: 't Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw

 

 

DONDERDAG 28 MEI 2020 - 14:00

 

 

ONVERKLAARBARE GENEZINGEN EN WONDEREN

 

 

Catheerine de Jong

 

 

HUMANISTISCH VERBOND DENDERLEEUW

 

 

Bestaat er een medische verklaring voor de onverklaarbare genezingen en wonderen zoals die in de bijbel worden beschreven en zoals die in Lourdes en andere bedevaartsplaatsen nog steeds plaatsvinden of zouden plaatsvinden? Wanneer spreken we eigenlijk van een onverklaarbare genezing of wonder? Een nadere definiëring van deze begrippen is nodig om iets zinnigs te zeggen over deze verschijnselen. Welke verklaring bieden de geneeskunde en de medische psychologie? In deze presentatie proberen we alle aspecten die bijdragen aan deze fenomenen te benoemen en rationele verklaringen de ruimte te geven. Catherine de Jong is naast haar werk als anesthesioloog, secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en bestuurslid van de European Council of Skeptical Organisations (ECSO) de koepel van sceptische organisatie in Europa.

 

 

Deelname: € 4 (leden) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com - 0477 35 50 58

HVV-Denderleeuw.be

Locatie: 't Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw

 

 

GENT

 

 

VRIJDAG 31 JANUARI 2020 - 20:00

 


ETHISCHE KEUZES VOOR DE TOEKOMST

 

 

Sprekers: Prof. Em. Robert Cliquet & Dr. Dragana Avramov

 

 

FONDS LUCIEN DE CONINCK

 

 

 

 

In hun recent boek ˜Ethische keuzes voor de toekomst” vertrekken Robert Cliquet en Dragana Avramov van de constatering dat de eeuwwisseling wordt gekenmerkt door morele onzekerheid en verdeeldheid over de toekomst van de menselijke soort en haar thuisbasis, onze planeet Aarde. De traditionele religieuze overtuigingen bieden geen toekomstgericht houvast in de snel veranderende, globaliserende wereld en de meeste wereldlijke zienswijzen bekommeren zich slechts op een versnipperde en controverse wijze om de huidige mensheid en haar toekomst. Cliquet en Avramov pogen het idee te her-bezielen dat de evolutiewetenschap een rationeel kader kan scheppen voor het ontwerpen van de belangrijkste richtlijnen van een wereldwijde en alomvattende moraliteit voor de toekomstige biologische evolutie, culturele verandering en de ecologische duurzaamheid van onze planetaire omgeving.   Vanuit dat evolutionair perspectief bespreken de auteurs de morele keuzes die voortvloeien uit de confrontatie van het moderniseringsproces met de menselijke aandriften en verzuchtingen die betrekking hebben op de diverse bronnen van biologische variabiliteit van de mensheid.  In de lezing zal vooral worden ingegaan op de concrete invulling en impact van een evolutionaire benadering van hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Robert Cliquet is emeritus hoogleraar in de antropologie en sociale biologie van de Universiteit Gent en ere-algemeen directeur van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies (CBGS), voormalige Vlaamse Wetenschappelijke Instelling. Hij vertegenwoordigde België jarenlang in de European Population Committee van de Raad van Europa en in de Commission on Population and Development van de Verenigde Naties. Hij verrichtte onderzoek en publiceerde over verscheidene sociaal-biologische vraagstukken in de moderne cultuur, en inzonderheid over reproductief gedrag, en regionaal en wereldbevolkingsbeleid. Dragana Avramov is zaakvoerder van Population and Social Policy Consultants (PSPC), Brussel, en voormalig directeur van het Demographic Research Centre, Institute of Social Science, Universiteit van Belgrado. Ze is sinds vele jaren evaluator en ethisch expert voor onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Unie. Ze verrichtte onderzoek en publiceerde over bevolkings- en gezinsbeleid en over de relaties tussen bevolkingsontwikkeling en sociaal beleid. 

 

 

Deelname: gratis voor leden FLDC en studenten, €5 voor niet-leden 

Info en inschrijving: fondsluciendeconinck@gmail.com -fondsluciendeconinck.com  

Locatie: Kantienberg 9, 9000 Gent

 

 

DINSDAG 21 JANUARI 2020 - 20:00

 

 

ZIJN DISCUSSIES (MENINGSVERSCHILLEN) GEZOND?

 

 

HUMANISTISCH VERBOND & ZAHIR GENT

 

 

Boeiend én gezellig filosoferen

‘Zijn discussies (meningsverschillen) gezond?’, met dit thema willen we op 21 januari filosofisch oefenen.

Hierbij enkele mogelijke vraag-stellingen :
- Wat verstaan we onder een discussie?
- Kan een discussie nuttig zijn?
- Dient een discussie op argumenten gebaseerd te zijn?
- Mag een discussie heftig verlopen?
- Wanneer vervalt een discussie in een partijtje moddergooien?
- Hoeft een discussie tot toenadering en/of besluiten te leiden?
- Kan een discussie tijdloos zijn?
- Kan discussiëren vriendschappen scheppen of breken?
- Kan een discussie gezond zijn of je gezondheid schaden?
- Wat is het verschil tussen discussiëren en filosoferen?

Tot dinsdag 21 januari om met een open en vrije geest én met een respectvolle ingesteldheid naar andere meningen te filosoferen. En dit van 20 uur tot +/- 21u45.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: videokontakt.gdm@telenet.be - 0472 02 66 39 

Locatie: VC Geuzenhuis - Kantienberg 9, 9000 Gent 

 

 

DINSDAG 21 JANUARI 2020 - 13:30

 

 

DE LAATSTE PIANOSONATE VAN LUDWIG VAN BEETHOVEN

 

 

UPV GENT - MUZIEKCLUB CAPRICCIO

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

DONDERDAG 23 JANUARI 2020 - 13:30

 

 

HET SLOT - FRANZ KAFKA

 

 

UPV GENT

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

DINSDAG 28 JANUARI 2020 - 13:30

 

 

VAN DE MODERNEN TOT DE ACTUELEN. INCLUIS DE TWEEDE WEENSE SCHOOL EN WAAROM WENEN? UITVLOEISELS VAN VROEGERE COMPONISTEN EN STIJLEN, INVLOEDEN, STIJLVERSCHILLEN.

 

 

UPV GENT - MUZIEKCLUB CAPRICCIO

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

                                                                          DINSDAG 4 FEBRUARI 2020 - 13:30

 

 

SALOME VAN RICHARD STRAUSS

 

 

UPV GENTMUZIEKCLUB CAPRICCIO

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76
upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo
Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

   DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020 - 14:00  
   ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING   
   Eric De Beck, bestuursleden  
   GENTSE GRIJZE GEUZEN  
   Agenda
  • Verslag vorige AV Februari 2019
  • Moreel verslag 2019
  • Administratie/Activiteitenverslag 2019
  • Financieel verslag 2019 + prognose 2020, controle en kwijting
  • Jaarplanning activiteiten seizoen 2019/ 2020
  • Woord aan de leden/ Varia
De vergadering wordt opgesloten met koffie en taart. Iedereen is welkom, alleen leden hebben stemrecht.
   
 

Deelname: gratis
Info en inschrijving: info.gentsegrijzegeuzen@gmail.com - 09 221 24 57
Locatie: VC Geuzenhuis - Kantienberg 9, 9000 Gent

   
       

 

DINSDAG 11 FEBRUARI 2020 - 13:30

 

 

ELEKTRA VAN RICHARD STRAUSS

 

 

UPV GENT

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

DINSDAG 18 FEBRUARI 2020 - 13:30

 

 

HEDENDAAGS MUZIEK EN COMPONISTEN

 

 

UPV GENT

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020 - 13:30

 

 

DE MAN ZONDER EIGENSCHAPPEN - ROBERT MUSIL. BOEK 1 - T.E.M. 80 (MEN MAAKT NADER KENNIS MET GENERAAL STUMM, DIE ONVERWACHT OP HET CONCILIE VERSCHIJNT)

 

 

UPV GENT

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

DINSDAG 25 FEBRUARI 2020 - 13:30

 

 

DE EVOLUTIE VAN HET STRIJKKWARTET: ROBERT SCHUMANN (EMERSON STING QUARTET)

 

 

UPV GENT

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

DINSDAG 3 MAART 2020 - 13:30

 

 

ERWARTUNG & BLAUWBAARDS KASTEEL VAN ARNOLD SCHÖNBER EN BÉLá BáRTÓK

 

 

UPV GENT

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

DONDERDAG 5 MAART 2020 - 09:00

 

 

COLLOQUIUM: BLASPHEMY AND VIOLENCE. INTERDEPENDENCIES SINCE 1760

 

 

LIBERAS

 

 

Op donderdag 5 maart 2020 vindt in Liberas/Liberaal Archief een internationaal Engelstalig colloquium plaats over de relatie tussen blasfemie, heiligschennis en geweld vanaf de 18e eeuw tot vandaag. Het colloquium wordt georganiseerd door Liberas/Liberaal Archief, in samenwerking met Eveline Bouwers, Senior Research Fellow aan het Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, en David Nash, docent moderne Europese geschiedenis aan Oxford Brookes University. Meer informatie en het programma kan u hier vinden: www.blasphemyviolence2020.be

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: inschrijven@liberas.eu

www.blasphemyviolence2020.be

Locatie: Liberas/Liberaal Archief, Kramersplein 23, Gent

 

DINSDAG 10 MAART 2020 - 13:30

 

 

LE GRAND MACABRE VAN GYÖRGY LIGETI

 

 

UPV GENT

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

DINSDAG 17 MAART 2020 - 13:30

 

 

COMPOSITIES VOOR ORGEL VAN OLIVIER MESSIAEN I

 

 

UPV GENT

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

DINSDAG 24 MAART 2020 - 13:30

 

 

CARMEN VAN GEORGE BIZET

 

 

UPV GENT

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

DONDERDAG 26 MAART 2020 - 13:30

 

 

DE AVONDEN - GERARD VAN HET REVE

 

 

UPV GENT

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

DINSDAG 31 MAART 2020 - 13:30

 

 

DE EVOLUTIE VAN HET STRIJKKWARTET: FELIX MENDELSSOHN

 

 

UPV GENT

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upv.kern.gent@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

   ZOTTEGEM  
 

 DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 - 14:30

 
   CINEMA KREIN FREIS - 'GLORIA' (2013)  
  GRIJZE GEUZEN ZOTTEGEM  

Deze Chileense film schetst een gescheiden vrouw van middelbare leeftijd die beslist dat ze niet bij de pakken wil blijven zitten. 'Gloria' duikt het nachtleven in en ontmoet een man, Rodolfo. Met hem beleeft ze haar tweede jeugd. 'Gloria' schetst een vrolijke en realistische kijk op het leven van een doodgewone vrouw op zoek naar zingeving. Een andere aanpak dan die van Hollywood. 

De film won verschillende prijzen, waaronder twee onderscheiding op het 63e Internationale Filmfestival van Berlijn. 

Inschrijven niet nodig. Gewoon tijdig toekomen en betalen bij binnenkomst. 
 
 

Deelname: €5 voor leden HV en GG, €6 voor niet-leden

Info en inschrijving: zottegem@demens.nu - 09 326 85 70

Locatie: LDC Egmont (ingang via Arthur Gevaertlaan), 9620 Zottegem  

 

 


   
   DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020 - 20:00      
   LICHT OP: LEVE DE LUIHEID      
   HUISVANDEMENS ZOTTEGEM      
   Spreker: Johan Braeckman      
   'Licht op' is de nieuwe lezingenreeks van het huisvandeMens Zottegem.

Luiheid is een negatief begrip. Meningeen denkt aan gemakzucht en onverantwoordelijkheid. In de christelijke traditie is luiheid zelf een hoofdzonde, zoals hoogmoed en onkuisheid. Kan luiheid ook een deugd zijn? In een tijd van consumptie en burn-outs, kan een welbegrepen vorm van luiheid een vorm van levenskunst zijn. Wees er snel bij! 
     
 

Deelname: €3 voor lede, €5 voor niet-leden

Info en inschrijving: zottegem@demens.nu - 09 326 85 70 - inschrijven

Locatie: LDC Egmont - zaal Sotto (ingang via Arthur Gevaertlaan), Deinsebekestraat 23, 9620 Zottegem  

 

 


     
         
   GERAARDSBERGEN      
   DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 - 20:00      
   VOORDRACHT - DE THEORIE VAN DE RELIGIE      
  UPV GERAARDSBERGEN      
   Spreker: dr. Marc Bekaert      
   'Théorie de la religion' is een synthese van het oeuvre van de invloedrijke 20e-eeuwse Franse filosoof Georges Bataille. Het postuum uitgegeven werk is een merkwaardige fusie van ontologische, historische en antropologische visies op religie. De dwarsdenkenden Bataille treedt in dialoog met Hegel, Nietzsche, Marx en Freud. 

Dr. Marc Bekaert (Universiteit Antwerpen) heeft het werk vertaald en voorzien van commentaar (verschenen in juni 2019 bij ASP Publishers). 
     
         

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv_dominique.brems@telenet.be / upv.vub.ac.be/upv-regionaal 

Locatie: Liberaal Gebouw (zaal 1ste verdiep) - Markt 47, 9500 Geraardsbergen 

 

 

 DONDERDAG 12 MAART 2020 - 20:00  
 VOORDRACHT - ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE IN 5 VRAGEN  
UPV GERAARDSBERGEN  
 Spreker: Mauritz Kelchtermans (KU Leuven)   
 Een lezing over artificiële intelligentie, waarin de spreker ingaat op vijf vragen:

1. Wanneer is het allemaal begonnen? Een historische overzicht van de ontwikkelingen. 
2. Wat geeft dat nu aan mogelijkheden, Met een aantal video's over wat er allemaal kan dankzij AI. 
3. Hoe is het zover kunnen komen? Over ontwikkelingen in hardware, software en big data.
4. Wat zijn daarvan de gevolgen? Over de bedreigingen van singulariteit, werkloosheid en aantasting van waarden.
5. Wat zou het moeten zijn? Hoe we ons vertrouwen eventueel kunnen herwinnen?

De lezing is een mengvorm van wetenschap en filosofie. 
 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv_dominique.brems@telenet.be / upv.vub.ac.be/upv-regionaal 
Locatie: Liberaal Gebouw (zaal 1ste verdiep) - Markt 47, 9500 Geraardsbergen 

 

 

 

   LOCHRISTI      
   WOENSDAG 11 MAART 2020 - 20:00      
  LEZING: 'ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUWE ERFWET'      
  DE GEUZEN LOCHRISTI      
  Spreker: Prof. Em. Hélène Casman      
   Sinds 01/09/2018 is in België de nieuwe erfwet in werking getreden. Wat is er veranderd en waarom? Wat is het concrete effect voor uzelf, uw kinderen en andere nabestaanden? Wat zijn de gevolgen voor nieuw samengestelde gezinnen? Hoe verloopt het proces voor het maken van een nieuwe wet en hoe groeit hierover consensus? Is dit een goede wet geworden en waarom?       
 

Deelname: €10

Info en inschrijving: gastondebelder@telenet.be  

Locatie: Dienstencentrum 't Fazantenhof - Bosdreef 5c, Lochristi 

 


 

 

     
         
   WOENSDAG 7 OKTOBER 2020 - 20:00      
   LEZING: 'LIEFDE MET GEWELD'      
   DE GEUZEN LOCHRISTI      
   Spreker: Kris Smet      
  Duizenden meisjes en vrouwen zijn in ons land slachtoffer van huiselijk geweld: incest, kindermishandeling, partnergeweld. Een of vijf vrouwen in ons land is hiervan het slachtoffer. Waarom durven zoveel vrouwen daarover niet praten? Waarom zijn de daders het vaakst mannen? Waarom staat het onderwerp niet op de agenda van politici?        
   

Deelname: €5

Info en inschrijving: gastondebelder@telenet.be  

Locatie: Gemeente Bibliotheek (Polyvalentezaal) - Koning Boudewijnlaan 9, Lochristi  

 

     
   

 

 

VOEG EVENT TOE