Agenda Oost-Vlaanderen


DENDERLEEUW


donderdag 28 september 2017, 14:00

Justitie onder invloed- Lezing door prof. Walter De Pauw

HVV DENDERLEEUW

 

Allochtonen voor justitie, dagelijkse realiteit of perceptie? Bepaalde bevolkingsgroepen blijken zowel in binnen- als buitenland (soms sterk) oververtegenwoordigd in de gerechtelijke en strafrechtelijke statistieken. Heeft justitie een grotere ‘appetijt’ voor de criminaliteit van bepaalde etnische ‘minderheden’ of zijn deze gewoon actiever op vlak van delinquentie? Of spelen beide? En zo ja, hoe kunnen we dit verklaren? “Justitie onder invloed” is het eindverslag van een langlopend onderzoek naar de oververtegenwoordiging van bepaalde etnische minderheden in het justitiële circuit van de Brusselse rechtbank. Prof. Walter De Pauw is psycholoog en criminoloog, auteur van o.a. Migranten in de balans en Justitie onder invloed. In deze lezing krijgen we een geactualiseerd, gedetailleerd en genuanceerd antwoord op de gevoelige vraag naar de eventuele dispariteit in de afhandeling van druggerelateerde criminaliteit.

 

Deelname: € 4 (leden) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com - 053 66 99 66

Locatie: 't Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw


donderdag 19 oktober 2017, 19:00

Suikerzoet bloed - Interactieve lezing door Gaston De Belder

HVV DENDELEEUW

 

Diabetes, je hoort er dagelijks over. Kan je het voorkomen? Hoe leef je er mee? Een interactieve lezing brengt je wat op de hoogte. Geen grote medische termen, maar praktische tips die je dagdagelijks kunnen helpen.

 

Deelname: € 4 (leden) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com - 053 66 99 66

Locatie: (t Kasteeltje, Stationsstraat 7, DenderleeuwGENT


vrijdag 1 september 2017, 20:00

Theater: Euthanasie met Barbara en Stefanie

DE MAAKBARE MENS EN VONKEL

 

Vier jaar geleden zijn Barbara en Stefanie getuige van een euthanasie in hun heel nabije familie. Toen zijn ze beginnen denken over deze kwestie. De afgelopen twee jaar keerden ze het thema euthanasie zorgvuldig binnenstebuiten, aan de hand van gesprekken en ontmoetingen met experts, dichters, kinderen, bejaarden, theatermakers en muzikanten. De voorstelling, gebaseerd op hun tweejarig onderzoek, is geen echte biografie & ook geen pleidooi voor of tegen maar een verbeelding over hoe de dood eruitziet als ze van theater is. Na de voorstelling gaan dr. Lieve Thienpont en Amy De Schutter in gesprek met mekaar em het publiek. Dr. Lieve Thienpont is psychiater en auteur van “Libera Me, over euthanasie en psychisch lijden” (2015) en deed de redactie van “De pijn van anders zijn” (2011, 2017). Ze is voorzitter van vzw Vonkel, een huis waar iedereen welkom is en dat een onbevooroordeeld luisterend oor biedt voor mensen met vragen rond sterven, dood, rouw, zelfdodingsgedachten”. Amy De Schutter is auteur van “Hoe men van een klaproos een monster maakt” (2016), een getuigenis over psychisch lijden en euthanasie.

 

Deelname: € 15

Info en inschrijving: info@demaakbaremens.org

Locatie: Arcatheater, Sint-Widostraat 4, Gent


dinsdag 5 september 2017, 13:30

Muziekclub 'Capriccio' - Moderniteit, wat is dat? Deel 1

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent


vrijdag 8 september 2017, 20:00

Vernissage Jean-Marie Bottequin "7x7 = septenaires"

KUNST IN HET GEUZENHUIS

 

Tentoonstelling van zaterdag 9 september t.e.m. zondag 17 september 2017

Van ma tot do van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:30 (op vr tot 16:00)

op weekdagen graag een seintje vooraf

Za & zo van 14:00 tot 17:00

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: martine@geuzenhuis.be - 09 220 80 20

Locatie: VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent


dinsdag 12 september 2017, 13:30

Muziekclub 'Capriccio' - De laatste strijkkwartetten van Ludwig Van Beethoven: Strijkkwartet nr. 14

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent


woensdag 13 september 2017, 14:00

Woonvormen voor senioren

GENTSE GRIJZE GEUZEN

 

Dhr Schepen van ouderdoms zaken R. Coddens brengt ons uitgebreid op de hoogte van de diverse woonvormen voor senioren. Van zelfstandig zelfredzaam wonen in huur- of eigendom naar alle andere woonvormen in geval van beginnende of vergaande hulpbehoevendheid.

 

Deelname: € 2

Info en inschrijving: info.gentsegrijzegeuzen@gmail.com - 09 220 80 20

Locatie: Zuilenzaal van het Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent


woensdag 13 september 2017, 20:00

Lezing: Jean-Marie Bottequin, een leven, een fenomeen

KUNST IN HET GEUZENHUIS

 

Naar aanleiding van de tentoonstelling organiseert KIG een lezing met/over en door fotograaf Jean Marie Bottequin. Jean Marie Bottequin is een veelzijdig kunstenaar die de microbe van de fotografie te pakken kreeg in het begin van de jaren 60. Hij startte met reportages van huwelijken en begrafenissen maar schakelde al snel over naar portretten en naaktfotografie waarin hij zich specialiseert. Zijn eerste tentoonstellingen vonden plaats in ‘t Trefpunt. Tot 1967 werkte hij als fotograaf voor de KNS. Zijn verhuis naar München zorgde voor een samenwerking met het tijdschrift Quick en later met Bernie Cornfeld. Hij portretteerde o.a. Andy Warhol, Ingrid Bergman en was bevriend met Rainer Werner Fassbinder. Vanaf 1972 wordt hij de huisfotograaf van het Beierse staatstheater waar hij samenwerkte met Ingmar Bergmann. Ook portretteerde hij o.a. Andy Warhol, Ingrid Bergman, Roman Polanski en vele andere. Er volgen nog vele samenwerkingen met het Ballet van Vlaanderen, het tijdschrift ‘Lui’, Playboy en vele andere. Naast zijn professionele carrière als lesgever en psychotherapeut speelt hij ook mime met het gezelschap ‘ Les Cantomines’. Kortom een zeer boeiende en interessante kunstenaar.

 

Deelname: € 2 Inschrijving kan tot 08/09/2017

Info en inschrijving: martine@geuzenhuis.be - 09 220 80 20

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent


dinsdag 19 september 2017, 19:30

Filosofisch gesprek: welke inhoud geven we aan ethiek?

HV ZAHIR

 

Met de wetenschap van de ethiek trachten we te definiëren wat we als goed en kwaad beschouwen. Om waarden en normen te kunnen bepalen dienen we een aantal criteria vast te leggen. Criteria, die vooral met morele codes te maken hebben en verband houden met de maatschappelijke context en zijn waardepatronen. Ethiek is dus vooral verwant met opvattingen en waardeoordelen m.b.t. de beweegredenen van een bepaald handelen, bv doelstelling van een bepaald onderzoek. Tijdens de filosofische babbel van dinsdag 19 september willen we onze eigen ethische gevoeligheden aftasten. Waar leggen wij zelf onze ethische grenzen t.o.v. opzichte van bepaalde maatschappelijke, artistieke, sportieve, economische en/of wetenschappelijke handelingen? Voelt u zich aangesproken om met een vrije open geest en in volle respect voor de diverse meningen te filosoferen? Dan bent u van harte welkom om mee te komen discussiëren.

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: videokontakt.gdm@telenet.be - 09 330 35 77

Locatie: VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent


dinsdag 19 september 2017, 13:30

Muziekclub 'Capriccio' - Johann Sebastian Bach. Deel 1: De motetten, een vergelijking

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent


dinsdag 26 september 2017, 20:00

Dat de echte humanist nu recht staat!

HUMANISTISCH VERBOND GENT

 

In het jaar van Luther wil Marc Cosyns ons meenemen naar More en zijn utopia 500 jaar later. Met woord en beeld brengt hij 'de humanisten' tot leven en bevraagt ons vrijzinnig humanisme: wie zijn nu de echte humanisten? Ik zou het begod niet weten, of toch?

 

Deelname: gratis (leden en studenten) / € 3 (niet-leden)

Info en inschrijving: hvv.gent@geuzenhuis.be - 09 220 80 20

Locatie: Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent


dinsdag 26 september 2017, 13:30

Muziekclub 'Capriccio' - Het belang van Olivier Messiaen

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent


donderdag 28 september 2017, 14:00

Filmcyclus "Zingeving en kwetsbaarheid"

GENTSE GRIJZE GEUZEN ISM HUIS VD MENS EN FENIKS

 

Eerste film in onze cyclus “Zingeving en Kwetsbaarheid” in samenwerking met Het huis van de Mens (nu ook gevestigd in het Geuzenhuis) voor de filmkeuze en morele begeleiding en Feniks zorgt voor de aankoop. Op het programma: “The hidden figures”

Racisme en seksisme in het Amerika van de vijftiger jaren. De film volgt de klim van drie “zwarte” vrouwen die zich genegeerd en vernederd voelen tussen de “witte” topmathematici, maar toch cruciaal zullen blijken bij de landing van de Mercury-Atlas 6 in 1962. Voor de films vragen wij uw aanwezigheid te melden via internet of telefoon. Deelname is gratis, de films worden vertoond met een korte (koffie)pauze.

Racisme en seksisme in het Amerika van de vijftiger jaren. De film volgt de klim van drie “zwarte” vrouwen die zich genegeerd en vernederd voelen tussen de “witte” topmathematici, maar toch cruciaal zullen blijken bij de landing van de Mercury-Atlas 6 in 1962. Voor de films vragen wij uw aanwezigheid te melden via internet of telefoon. Deelname is gratis, de films worden vertoond met een korte (koffie)pauze.

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: gent@demens.nu - 09 233 52 26

Locatie: VC Geuzenhuis


dinsdag 3 oktober 2017, 13:30

Muziekclub 'Capriccio' - Moderniteit wat is dat? Deel 2

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent


donderdag 5 oktober 2017, 20:00

We need to talk about... de maakbare baby

GEUZENHUIS I.S.M. DE MAAKBARE MENS

 

Een gespreksavond met o.a. dr. Luc Bonneux rond de mogelijkheden die nieuwe genetische technologieën bieden pre-implantatie en prenataal, en dus met de ‘maakbare baby’. Wat beschouwen we als een handicap en wat niet? Welke technologieën liggen aan de basis van discussies zoals de polemiek rond de NIP-test en het Downsyndroom? Welke vragen roepen ze op? Deze avond kadert in onze reeks We need to talk about ... Maandelijks gaan we in gesprek rond een actueel thema, met experts die geen controverse uit de weg gaan. We vragen hen het kluwen aan meningen te ontwarren. Er is ruimte voor interactie met het publiek en na het gesprek kan iedereen nakaarten aan de bar. Hou de website in de gaten voor verdere aanvullingen.

 

Deelname: € 3 leden en studenten / € 5 niet-leden

Info en inschrijving: philipp@geuzenhuis.be - 09 220 80 20

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gentzaterdag 7 oktober 2017, Deuren: 19:30 - Start: 20:00 stipt

Derde Geuzenquiz

HUMANISTISCH VERBOND GENT

 

Wie gaat opnieuw de uitdaging aan? Jullie algemene kennis wordt getest met vragen over geschiedenis, aardrijkskunde, film, muziek, actualiteit, politiek en (on)bekende geuzen … Spannend en vooral plezant!

 

Deelname: € 20 per ploeg van max 4 deelnemers - inschrijving verplicht met vermelding van ploegnaam

Info en inschrijving: hvv.gent@geuzenhuis.be - 09 220 80 20

Locatie: VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent


dinsdag 10 oktober 2017, 13:30

Muziekclub 'Capriccio' - De laatste strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven: Strijkkwartet nr. 15

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent


donderdag 12 oktober 2017, 19:00

Talking Dinner

VERMEYLENFONDS GENT

 

Interculturele kookworkshop. Ontmoetingen in de keuken. De wereld op je bord! Koken met nieuwe smaken en ingrediënten gecombineerd met een pakkende getuigenis van de kok. Uw inschrijving is pas geldig na telefonische bevestiging en overschrijving op rekeningnummer BE63 0017 2567 9308 van Vermeylenfonds Gent met vermelding van ‘Talking Dinner’ en aantal personen.

 

Deelname: € 15 (leden) / €20 (niet-leden) voor kookles, getuigenis en eten

Info en inschrijving: kathleen.devos@stad.gent

Locatie: De Buurtloods, Patrijsstraat 10, Gent


vrijdag 13 oktober 2017, X

Het Betere Boek

WILLEMSFONDS I.S.M. VC GEUZENHUIS, STAD GENT, IMD, VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN, LIBERAAL ARCHIEF,

 

Het Betere Boek, het literair festival van het Willemsfonds, staat dit jaar volledig in het teken van Rusland en revolutie. Johan de Boose, auteur, acteur en doctor in de Slavische talen en Oost-Europakunde is de curator van dit evenement.

 

Deelname: nog te bepalen

Info en inschrijving: info@hetbetereboek.be - 09 224 10 75

Locatie: NEST, Minardschouwburg, Graaf Van Vlaanderenplein 40, Gent


vrijdag 13 oktober 2017, 20:00

Vernissage Lauwaert, Lauwaert & Lauwaert

KUNST IN HET GEUZENHUIS

 

Tentoonstelling van zaterdag 14 oktober t.e.m. zondag 22 oktober 2017

Van ma tot do van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:30 (op vr tot 16:00)

op weekdagen graag een seintje vooraf

Za & zo van 14:00 tot 17:00

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: martine@geuzenhuis.be - 09 220 80 20

Locatie: VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent


dinsdag 17 oktober 2017, 13:30

Muziekclub 'Capriccio' - Alfred Schnittke: een eclectisch modernist of postmodernist?

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent


dinsdag 24 oktober 2017, 19:30

Filosofisch gesprek: is het versleutelen van online berichten een basisrecht?

HV ZAHIR

 

Meer en meer verloopt onze communicatie via kanalen, aangeboden op het internet. Vinden we het aanvaardbaar dat een specifieke individuele sleutel op onze berichten verhindert dat iedereen, onze communicatie kan lezen en zelfs voor bepaalde doeleinde kan gebruiken? Vinden we het aanvaardbaar dat staatsorganen onze berichten kunnen onderscheppen? Dient het recht op Privacy als een burgerrecht onvoorwaardelijk te zijn en dus zonder afwijkingen of uitzonderingen? In die zin loopt er een voorstel voor een nieuwe Europese wetgeving. Op dinsdag 24 oktober willen we hierover graag filosoferen, en dit met een vrije en open geest, maar tevens ook met een respectvolle ingesteldheid voor andere meningen.

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: videokontakt.gdm@telenet.be - 09 330 35 77

Locatie: VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent


dinsdag 24 oktober 2017, 13:30

Muziekclub 'Capriccio' - De 16de eeuwse Renaissance. Deel 1: Vlaanderen

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

Locatie: ,Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent


donderdag 16 november 2017, 20:00

TELEURDEUGD, FILMVOORSTELLING

VERMEYLENFONDS GENT, BUREN VAN DE ABDIJ EN MASEREELFONDS

 

Een film over Marius, een jonge twintiger die de weg kwijt is en zichzelf dreigt te verliezen. Een ingebeelde metgezel voert hem mee naar diepe dalen en surrealistische hoogtepunten, waardoor de twee een diepe verbintenis ervaren. Slagen ze erin om zich te verzoenen met elkaar en terug een plaats in te nemen in de samenleving? Teleurdeugd vertelt over de alomtegenwoordige thematiek van depressie en psychologische problemen zonder dit op een al te moraliserende manier te doen. Wij proberen geen antwoorden of oplossingen aan te bieden maar eerder uit te nodigen tot reflectie en dialoog. Teleurdeugd wil een tegenwicht zijn voor de manier waarop psychische problematiek in de media aan bod komt en op een vernieuwende manier het taboe rond het thema te doorbreken.

 

Deelname: gratis, kom op tijd want vol is vol

Info en inschrijving: fabjen@vermeylenfonds.be

Locatie: Herberg Macharius, Coyendanspark 1, GentGERAARDSBERGEN


donderdag 14 september 2017, 20:00

Het denken volgens Gilles Deleuze

UPV GERAARDSBERGEN

 

In tegenstelling tot andere filosofen die oproepen het denken te laten voor wat het is en zich te concentreren op bijvoorbeeld lichamelijke waarnemingen en geneugten, wil Deleuze het denken niet afschrijven. Hij meent echter wel dat we op een andere manier moeten gaan nadenken: we mogen ons niet meer laten beperken door de vaste stramienen van de logica, de clichés of de causaliteit (om er maar enkele te noemen) en moeten de kieren van het denken opzoeken. Paradoxen, versprekingen of stommiteiten kunnen het denken opentrekken. Waarom dit nodig is en hoe dit denken er dan concreet uit kan zien, vormt het onderwerp van deze lezing, door Dr. Judith Wambacq (faculteit Letteren & Wijsbegeerte, UGent

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv_dominique.brems@telenet.be - 02 614 82 20

Locatie: Liberaal Gebouw, Markt 47, Geraardsbergen


donderdag 28 september 2017, 20:00

Een jaar president Donald Trump

UPV GERAARDSBERGEN

 

Op 8 november 2016 werd Donald Trump als 45ste president van de VS verkozen. Naar aanleiding van de eerste verjaardag van dat presidentschap geeft Prof. dr. Herman Matthijs (Vakgroep Politieke Wetenschappen, VUB) een analyse.

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv@vub.ac.be - 02 614 82 20

Locatie: Liberaal Gebouw, Markt 47, Geraardsbergen


donderdag 12 oktober 2017, 20:00

Rede, emotie, lichaam

UPV GERAARDSBERGEN

 

De westerse denktraditie wordt gekenmerkt door een 'top down'-benadering. De rede domineert er lichaam en emoties en wordt gezien als onze primaire toegang tot de wereld. Een alternatieve benadering gaat uit van een 'bottom up'-perspectief en ziet lichamelijkheid en emotie als primair. Deze visie zet nogal wat evidenties uit de filosofiegeschiedenis op de helling. Ze heeft verregaande consequenties voor onze visie op de mens als betekenis- en zingevend wezen. Marc Van den Bossche schetst van hieruit een hedendaagse humanistische visie die rekenschap geeft van de complexiteit van ons mens-zijn en ons begrip van de rede anders invult .

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv_dominique.brems@telenet.be - 02 614 82 20

Locatie: Liberaal Gebouw, Markt 47, Geraardsbergen


donderdag 26 oktober 2017, 20:00

Van de Russische revolutie tot 'Tsaar Putin'

UPV GERAARDSBERGEN

 

Honderd jaar geleden brak de Russische revolutie uit. Tot het einde van de Sovjet-Unie in 1991 werd de Oktoberrevolutie van 1917 herdacht als een nationale feestdag, maar tegenwoordig blijkt dat niet meer zo evident te zijn. Kan het de Russen eigenlijk nog schelen? Zo lijkt de Russische revolutie een plaats te hebben ingenomen in het nationale discours van Vladimir Putin die graag met enige nostalgie terugkijkt naar het tsarisme en het Stalinisme. Het leverde hem in het westen een reputatie op als autocraat en de nieuwe 'Russische tsaar'. Alisa Schieman- Simtchera, kunsthistorica en sociologe werpt met u een blik in het Rusland van vandaag tegen de achtergrond van de woelige gebeurtenissen van 1917. Of hoe het verleden altijd ingrijpt in het heden.

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv@vub.ac.be - 02 614 82 20

Locatie: Liberaal Gebouw, Markt 47, Geraardsbergen


donderdag 9 november 2017, 20:00

Ruimer dan het westers perspectief: de levensfilosofie van Ulrich Libbrecht

UPV GERAARDSBERGEN

 

De manier waarop wij naar het leven kijken en zin en geluk zoeken wordt sterk bepaald door de cultuur waarin we leven. Kunnen wij van andere culturen leren om ons levensperspectief te verruimen en te verdiepen? Prof.dr. Ulrich Libbrecht ging in zijn comparatieve filosofie op zoek naar waardevolle inzichten uit verschillende tradities en ontwikkelde van hieruit een praktische levensfilosofie. Hierin krijgen rationaliteit en technologie, emotionaliteit en mystiek, natuur en lichamelijkheid een evenwaardige plaats. Hij liet zich o.a. inspireren door het boeddhisme, het taoïsme, de natuurfilosofie van de indianen en onze eigen westerse cultuur. Deze uiteenzetting wordt verzorgd door Els Janssens (School voor Comparatieve Filosofie, Antwerpen).

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv_dominique.brems@telenet.be - 02 614 82 20

Locatie: Liberaal Gebouw, Markt 47, Geraardsbergen


donderdag 30 november 2017, 20:00

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in een wijzigend lokaal landschap

UPV GERAARDSBERGEN

 

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 naderen in alle stilte. Toch is het lokaal bestuurlijk landschap voortdurend in beweging. De intergemeentelijke samenwerking kwam ter discussie te staan in het voorjaar van 2017. Daarnaast lijken gemeentelijke fusies hier en daar de gemoederen te bedaren en kantelen de OCMW besturen in de gemeenten in. Kortom, een wijzigend bestuurlijk landschap in de aanloop naar de hoogmis van de lokale democratie. Prof. dr. Koenraad Deceuninck (Centrum voor lokale politiek, UGent) geeft ons een vooruitblik.

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv@vub.ac.be - 02 614 82 20

Locatie: Liberaal Gebouw, Markt 47, Geraardsbergen


donderdag 14 december 2017, 20:00

Nietzsche's levenskunst: affirmatief en transformatief

UPV GERAARDSBERGEN

 

In de antieke levensfilosofie ligt de nadruk op zelfstilering en een stoïcijnse levenshouding. Volgens Nietzsche is deze levenskunst in de verdrukking geraakt ten koste van de moraal van het christendom, die ons klein houdt en de vreugde van het leven negeert, ten gunste van een imaginair ‘hiernamaals’. Nietzsche stelt een affirmatieve levenshouding voor, die het leven omhelst en ons transformeert tot een hogere versie van onszelf. Uiteenzetting door Dr. Daan Oostveen (Universiteit Amsterdam)

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv_dominique.brems@telenet.be - 02 614 82 20

Locatie: Liberaal Gebouw, Markt 47, GeraardsbergenOUDENAARDE


zondag 17 september 2017, 11:00

Woordkunstenaar Kevin Amse

VERMEYLENFONDS OUDENAARDE I.S.M. VC LIEDTS

 

Kevin Amse werd onlangs gehuldigd door stad Gent voor het winnen van de Wolvenslam, waardoor hij voor de vierde keer in de finale van het Belgisch Kampioenschap poetryslam staat. Kom luisteren naar een groot talent en kom proeven van zijn taal.

 

Deelname: € 2 (leden) / €4 (niet-leden)

Info en inschrijving: trudy.ernste@telenet.be

Locatie: VC Liedts, Parkstraat 4, Oudenaarde


zaterdag 23 september 2017, 10:00

Daguitstap Grandioos Groen

VERMEYLENFONDS KORTRIJK EN OUDENAARDE

 

Vermeylenfonds Kortrijk komt naar Oudenaarde. Iedereen welkom! Om 10u start de rondleiding in het MOU doorheen de tentoonstelling “Grandioos Groen”. Daarna lunch in het VC Liedtskasteel. Na de lunch heeft u de keuze tussen een gegidste stadswandeling of bezoek aan het Centrum Ronde van Vlaanderen. Tenslotte brengen we om 16u15 een bezoek aan de Liefmansbrouwerij.

 

Deelname: nog niet gekend

Info en inschrijving: mjkerckhove@telenet.be - 0474 171173

Locatie: Museum Oudenaarde (MOU), Stadhuis Markt, Oudenaarde


maandag 2 oktober 2017, 20:00

Het niemandsland van de science wars: een historische en filosofische reflectie over “postmodernisme” en de studie van wetenschap

UPV OUDENAARDE

 

Critici van het zogenaamde “postmodernisme” verwijzen graag naar de hoax van de fysicus Alan Sokal. Die fabriceerde in 1996 een artikel dat fouten ten opzichte van de fysica bevatte, maar versierd was met “postmodern” jargon. Hij zond het artikel naar het tijdschrift Social Text, volgens hem een “toonaangevend” postmodern tijdschrift. Het artikel werd uiteindelijk gepubliceerd. Volgens Sokal en de huidige critici van het postmodernisme toont deze stunt dat “het postmodernisme” als geheel een vorm van intellectueel bedrog is. “Postmoderne” denkers schrijven bewust complexe, maar betekenisloze teksten en zijn daarom niet in staat om een nepartikel te onderscheiden van de onzin die ze zelf produceren. In deze lezing heeft Pieter Present het niet over filosofen die vaak onder de noemer “postmodernisme” geplaatst worden, zoals Gilles Deleuze, Jacques Derrida, of Jean-François Lyotard. Wel zal hij ingaan op de historische context waarin Sokals hoax geplaatst moet worden. Meer bepaald zal hij ingaan op de debatten rond het statuut van wetenschappelijke kennis.

 

Deelname: Vrije bijdrage (ten voordele van vzw Kinderkankerfonds)

Info en inschrijving: upv@vub.ac.be - 02 614 82 20

Locatie: VC Liedts, Parkstraat 2-4, Oudenaarde


maandag 23 oktober 2017, 20:00

Transitie

VERMEYLENFONDS OUDENAARDE

 

Dirk Barrez pleit voor een snelle omschakeling naar een economie met tot tien maal minder broeikassen en materiaalgebruik tegen 2050. De transitie wordt op tal van vlakken een fantastische tocht en een fascinerende uitdaging. Barrez was ruim 20 jaar tv-journalist en reportagemaker voor VRT. Hij is auteur en hoofdredacteur van Pala.be, een website die antwoorden zoekt voor een sociale, ecologische en democratische wereld.

 

Deelname: € 2 (leden) / € 4 (niet-leden) of € 20 met boek

Info en inschrijving: trudy.ernste@telenet.be

Locatie: VC Liedts, Parkstraat 4, Oudenaarde


maandag 6 november 2017, 20:00

Vergrijzing; een uitdaging?

UPV OUDENAARDE

 

Vergrijzing is een thema dat niet meer weg te denken is uit de hedendaagse actualiteit. Iedereen spreekt er over. Tien jaar geleden was dit niet het geval. Net dat maakt de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt des te groter. Aan de hand van de resultaten uit de Belgian Ageing Studies worden deze uitdagingen scherp gesteld. Dit grootschalig onderzoek werd in 2002 ontwikkeld door Dominique Verté en Nico De Witte (Vakgroep Educatiewetenschappen, VUB). Sindsdien hebben meer dan 80.000 thuiswonenden ouderen in België, Nederland en Italië hier aan deelgenomen.

 

Deelname: Vrije bijdrage (ten voordele van vzw Kinderkankerfonds)

Info en inschrijving: upv@vub.ac.be - 02 614 82 20

Locatie: VC Liedts, Parkstraat 2-4, Oudenaarde


maandag 20 november 2017, 20:00

FAIR TRADE IN CHILI

VERMEYLENFONDS OUDENAARDE I.S.M. OXFAM

 

Voordracht over Lautaro, wijncoöperatie en Fair Trade in Chili Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde en Vinos Lautaro Curicó (Sagrada Familia) in Chili zijn partners. De coöperatieve Vinos Lautaro bestaat 20 jaar en viert feest. Ter ere van deze verjaardag ging een groep van Oxfam Oudenaarde in juni op bezoek bij Vinos Lautaro in Chili. Kom deze avond meegenieten van deze eerlijke samenwerking en de wijnen.

 

Deelname: € 2 (leden) / 4 € (niet-leden)

Info en inschrijving: trudy.ernste@telenet.be

Locatie: VC Liedts, Parkstraat 4, Oudenaarde


maandag 4 december 2017, 20:00

Stress in moderne tijden, wat het doet met ons lichaam?

UPV OUDENAARDE

 

Onze samenleving wordt meer en meer gekenmerkt door een toenemende stressgevoeligheid, zowel in onze professionele omgeving als in de vrije tijd. Prof. dr. Els Clays (UGent) zet verschillende oorzaken op een rijtje en legt uit wat we ermee kunnen aanvangen.

 

Deelname: Vrije bijdrage (ten voordele van vzw Kinderkankerfonds)

Info en inschrijving: upv@vub.ac.be - 02 614 82 20

Locatie: VC Liedts, Parkstraat 2-4, OudenaardeRONSE


woensdag 13 september 2017, 20:00

Lezing kritisch denken 'Naar een hedendaags feminisme' door Griet Vandermassen

VC DE BRANDERIJ EN HUISVANDEMENS RONSE

 

Niemand beweert dat vrouwen heiligen zijn. Ze scoren alleen typisch hoger dan mannen op kwaliteiten als zorgzaamheid en sociaalvoelendheid, terwijl mannen vrouwen typisch overtreffen op het vlak van daadkracht en systematisering. Het is weinig waarschijnlijk dat die verschillen enkel aan cultuur en socialisatie te wijten zijn. Waarom zouden we ze dan willen ontkennen of tenietdoen, in plaats van het verschil te erkennen en er het beste uit te halen? Griet Vandermassen is filosofe en, zoals zij zichzelf noemt, 'darwinistisch feministe'. Zij doet onderzoek naar het conflict tussen feminisme en darwinisme aan de faculteit letteren en wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Ze schreef het boek ‘Darwin voor dames. Over feminisme en evolutietheorie.’

 

Deelname: 2 € / voor leden van het VC gratis

Info en inschrijving: ronse@deMens.nu - 055 21 49 69

Locatie: Brasserie Harmonie, Grote Markt, Ronsevrijdag 6 oktober 2017, 20:00

Theatershow 'Charlatan' met comedian en mentalist Gili

CULTUURCENTRUM DE VERVERIJ RONSE I.S.M. VRIJZINNIG RONSE

 

Al meer dan tien jaar waarschuwt mentalist Gili ons tegen de gevaren van manipulatie, tegen kwakzalvers die misbruik maken van de goedgelovigheid van hun medemens. Maar wat gebeurt er als Gili zich zélf inlaat met charlataneske praktijken? In Charlatan laat Gili zijn ‘evil twin’ volledig los. Hij zet zijn gaven op scherp om bewust zijn ‘slechte ik’ te laten zegevieren. Op slinkse wijze bespeelt en bedriegt charlatan Gili systematisch het voltallige publiek en smeert je met een bedrieglijke charme eender wat aan. Voor de finale van de show creëert Gili zelfs een onweerstaanbare nood bij zijn toeschouwers waarvan ze aan het begin van de avond nog niet wisten dat ze die hadden. Verwerpelijk zeg je? Inderdaad, maar wreed plezant!

 

Deelname: € 15/ € 13 (-26, 55+, groepen) - korting VT Pas

Info en inschrijving: info@ccdeververij.be - 055 232 801

Locatie: Cultuurcentrum De Ververij, Wolvestraat 37, Ronse 

zondag 22 oktober 2017, 11:00

Lezing kristisch denken 'Online privacy' door Katleen Gabriels

VC DE BRANDERIJ EN HUISVANDEMENS RONSE

 

In onze huidige digitale maatschappij staan waarden zoals privacy duidelijk onder druk. Tijd om even de vinger aan de pols te houden en ons degelijk te informeren over onze online privacy. Katleen Gabriels is doctor in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Ze werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en is gespecialiseerd in media- en computerethiek. In haar boek "Onlife, hoe de digitale wereld je leven bepaalt", bespreekt ze haar onderzoek voor het brede publiek. Na de lezing kan er nagepraat worden tijdens een aperitief!

 

Deelname: € 2 / gratis voor leden van het VC

Info en inschrijving: ronse@deMens.nu - 055 21 49 69

Locatie: Brasserie Harmonie, Grote Markt, Ronse


vrijdag 1 december 2017, 20:00

docu-film Down to Earth (met nabespreking)

VRIJZINNIG RONSE ISM DIVERSE PARTNERS: TRAP RONSE, NATUURPUNT RONSE, VORMING PLUS VLAAMSE ARDENNEN

 

Docu-film met nabespreking: Down to Earth Velen dromen erover, slechts weinigen doen het echt. Laat staan vijf jaar aan een stuk. Rolf en zijn gezin vertrekken op wereldreis. Niet zozeer om het avontuur, maar vooral als spirituele reis op zoek naar de zin van het leven. Gefilmd met één camera en zonder crew brengt Down-to-Earth niet enkel het relaas van een gezin dat wil loskomen van de consumptiemaatschappij, maar brengt vooral een ode aan de natuur, aan intrigerende ontmoetingen en aan verbintenis met anderen. Samen met hun drie kinderen vertrekken bedrijfseconoom Rolf Winters en zijn vrouw Renata Heinen op wereldreis. Hun avontuur start bij de Anishinabe in Noord-Amerika en gaat vervolgens langs de inheemse culturen van het Amazoneregenwoud van Peru, de woestijnen in Namibië tot de Aboriginals in Australië. Ze gaan op zoek naar de wijsheden van de stamhoofden en oude wijzen, ofwel de Earth Keepers. Jarenlang leeft het gezin in de natuur, en komt het in contact met anderen en met zichzelf. Eenmaal terug in het moderne leven, blijkt de moeilijkste opdracht de opgedane kennis te integreren in het huidige leven. Deze persoonlijk Nederlandse documentaire combineert beelden van de natuur en reflecties over geluk en angst, waarheid en verbintenis, maar zorgt ook voor intrigerende beelden van de ontmoetingen tussen de familie en enkele inheemse volkeren. Wat begint als een avontuurlijke reis vloeit uit in een zoektocht naar de kern van het leven en uiteindelijk, zichzelf. Reservatie: HuisvandeMens, zuidstraat 13, 9600 Ronse, 055214969 ronse@deMens.nu

 

Deelname: € 5

Info en inschrijving: ronse@deMens.nu - 055 21 49 69

Locatie: Brasserie de Harmonie, markt, ronseSINT-NIKLAAS


dinsdag 10 oktober 2017, 14:00

Wegwijs in beslissingen rond het levenseinde

GRIJZE GEUZEN WAASLAND

 

Sterven hoort bij het leven. Toch hebben we vele vragen bij het levenseinde, ook rond de wetgeving. Het is niet altijd duidelijk: in welke omstandigheden wordt de stap naar levensbeëindiging genomen? Wanneer is een wilsverklaring van kracht? Hoe kan men een euthanasieverzoek richten? Vrijzinnig humanistisch consulenten geven meer informatie en uitleg rond beslissingen bij het levenseinde.

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: sintniklaas@demens.nu - 03 777 20 87

Locatie: 't Fakkeltje, Kazernestraat 15, Burcht


vrijdag 13 oktober 2017, 19:30

Transitie. Als ratten in de val? Of op weg naar een duurzame wereld.

VRIJGEZIN(D) & HUISVANDEMENS SINT-NIKLAAS

 

Lezing door Dirk Barrez, auteur & hoofdredacteur PALA.be: Het is goed leven in de welvaartstaten, gebouwd op economische groei en het verdelen van de vruchten daarvan. Dat groeimodel loopt nu te pletter met klimaatverandering als gigantische crisis. We riskeren in een heel onaangename en zelfs onleefbare wereld te belanden. Is er een uitweg? Ja, een snelle omschakeling of transitie naar een economie die in 2050 genoeg welvaart voortbrengt, maar daarvoor 10 maal minder broeikasgassen en materialen nodig heeft. Die transitie is een uitdaging. Als het ons lukt, blijft goed leven ook in de toekomst perfect mogelijk.

 

Deelname: € 2 (H-VV leden) / € 4 niet-leden

Info en inschrijving: sintniklaas@demens.nu - 03 777 20 87

Locatie: HuisvandeMens Sint-Niklaas, Stationsplein 22, Sint-Niklaas


zondag 19 november 2017, 15:00

Bolleke Wol (M V X). Wat wordt het?

HUISVANDEMENS SINT-NIKLAAS

 

Theater/familievoorstelling voor kinderen (+7) én hun ouders Bolleke Wol vertoeft in de prullenkast. Is hij aan het wachten? Is zij aan het liggen? Of is het verloren? Is bolleke wol een hij, een zij of een het? Of weet hij, zij of het het niet? Daar mag jij -kijker, toeschouwer en observator- over beslissen! Jij kiest wanneer jouw Bolleke Wol ‘in zijn element’ is. In zijn element?! Dat is een spreekwoord. In je element zijn betekent: je ergens heel prettig bij voelen; iets doen dat goed bij je past. En willen we dat niet allemaal graag zijn? In ons element? Bolleke Wol (m/v/x) wilt het publiek in een poëtisch, bevreemdend en klein universum een trip laten maken waar hij en zij zelf reiziger en personage wordt. Tekst, concept, spel: Nelle De Maeyer met de steun van Vlaams Fonds voor de Letteren, Leesbevordering. Knitoffice, Zottegem Transgender Infopunt, Universiteit Gent

 

Deelname: € 2 (kinderen) / € 3 (volwassenen)

Info en inschrijving: sintniklaas@demens.nu - 03 777 20 87

Locatie: HuisvandeMens Sint-Niklaas, Stationsplein 22, Sint-Niklaas


dinsdag 28 november 2017, 19:30

Is het een meisje of een jongen? Over Gender: identiteit of diversiteit.

HUISVANDEMENS SINT-NIKLAAS & DE MAAKBARE MENS

 

Gespreksavond met Jacinta De Roeck, Alexandra Vanvooren en Samuel Dali De Schepper. Al van voor je geboren bent, worden er beslissingen voor je genomen, in functie van je gender. ‘Het is een jongen!’ staat op het geboortekaartje. De kinderkamer wordt blauw geschilderd en er wordt gezocht naar typisch speelgoed. Maar genderidentiteit is een veel breder spectrum in alles wat tussen man en vrouw kan vallen. Er wordt weleens gezegd dat genderidentiteit een hype is. Er is weliswaar meer openheid en aandacht, maar niemand kiest voor de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan als je gevoel niet klopt met je geslacht: het niet kunnen voldoen aan verwachtingen van ouders & omgeving, opboksen tegen vooroordelen en tegen de maatschappelijke gendernormen. Waarom is geslacht überhaupt zo belangrijk? Heeft geslacht vandaag nog juridische relevantie? Jacinta De Roeck was politica tussen 1999 en 2007. Als beleidsmaakster stond ze mee aan de wieg van de Belgische euthanasiewetgeving, de patiëntenrechten wet, de wet op de Medisch begeleide voortplanting en andere ethische wetten. Alexandra Vanvooren is juriste. Zij won in 2014 de Vlaamse scriptieprijs met haar masterproef over de rol van geslacht en de woonplaats in het Belgisch burgerlijk wetboek. Samuel Dali De Schepper is schrijver van het boek ‘Aan de achterkant was alles in orde. Een meisje wordt man.’ Met zijn levensverhaal wil hij het stereotype ‘man-vrouw’ denken doorbreken en een steun zijn voor iedereen wie zijn gender in vraag stelt of geïnteresseerd is in genderdiversiteit.

 

Deelname: € 3

Info en inschrijving: sintniklaas@demens.nu - T 03 777 20 87

Locatie: HuisvandeMens Sint-Niklaas, Stationsplein 22, Sint-NiklaasWAARSCHOOT


vrijdag 8 december 2017, 20:00

Dirk Barrez over transitie

VERMEYLENFONDS WAARSCHOOT

 

Dirk Barrez pleit voor een snelle omschakeling naar een economie met tot tien maal minder broeikassen en materiaalgebruik tegen 2050. De transitie wordt op tal van vlakken een fantastische tocht en een fascinerende uitdaging. Barrez was ruim 20 jaar tv-journalist en reportagemaker voor VRT. Hij is auteur en hoofdredacteur van Pala.be, een website die antwoorden zoekt voor een sociale, ecologische en democratische wereld.

 

Deelname: nog niet gekend

Info en inschrijving: guido.dhont@telenet.be

Locatie: Sociaal Huis, Dorp 1, WaarschootZELZATE


zaterdag 2 september 2017, 20:00

Vriendinnen

VERMEYLENFONDS ZELZATE

 

Vriendinnen gaat over een levenslange vriendschap tussen Maria en Florentine . We volgen beide vrouwen vanaf hun jeugdjaren (vlak na WOII) tot op het moment dat ze de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij zijn. Zoals iedereen onder ons kennen zij succes en tegenslagen, ruzies en verzoeningen, vreugde en verdriet. Actrices: Marleen Merckx en Annemarie Picard

 

Deelname: € 9 (leden) / € 15 (niet-leden)

Info en inschrijving: info@avf-zelzate.be - 0478 39 72 29

Locatie: BOC Klein Rusland, Schoolstraat 18, Zelzate


zondag 1 oktober 2017, 09:00

Ontbijtconcert

VERMEYLENFONDS ZELZATE I.S.M. VIVA-SVV

 

Wie graag de dag begint met een stevig ontbijt en bovendien houdt van prachtige live muziek door Koninklijke Harmonie Noorderlicht, reserveert maar beter als de bliksem een plaatsje voor deze activiteit. Van 09:00 uur tot 10:45 uur kunt u genieten van een overheerlijk en uitgebreid ontbijtbuffet. Het concert vangt aan om 11:00 uur. Bovendien bieden wij u ook een aperitief en digestief aan.

 

Deelname: € 13 (leden) / € 16 (niet-leden) Inschrijvingen zijn pas geldig na voorafgaandelijk betalen bij voorkeur d.m.v. overschrijving op rekening BE39 7370 4246 4219 met vermelding van uw naam en eventuele contactgegevens.

Info en inschrijving: ontbijtconcert@avf-zelzate.be - 0477 93 56 13

Locatie: ‘De Krekel’, E. Caluslaan 9, ZelzateZOMERGEM


zaterdag 26 augustus 2017, 19:00

Jazz in de tuin

VC ZOMERLICHT

 

Met Cream Colored Ponies

 

Deelname: € 5 (leden) / € 8 (niet-leden)

Info en inschrijving: f.verleye@telenet.be

Locatie: VC Zomerlicht, Weldadigheidstraat 30, ZomergemZOTTEGEM


woensdag 23 augustus 2017, 19:30

Leer jezelf beter kennen

HUISVANDEMENS EN VORMINGPLUS

 

We verdiepen ons in de zevenjaarsfasen. Dit brengt meer inzicht in kwaliteiten en valkuilen, in wat we werkelijk te doen hebben in het leven, in wat ons gelukkig maakt en blij. We gaan daarvoor op zoek naar de rode draad, op een eenvoudige doch speelse wijze met als mogelijke werkvormen creatieve oefeningen binnenshuis en buiten in de natuur. De lesgeefster is Leen Verwimp. Data: 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, telkens om 19:30.

 

Deelname: € 104 (standaardprijs) / € 20 (sociale prijs)

Info en inschrijving: www.vormingplus-vlad.be

Locatie: , Hoogstraat 42, Zottegem


 


  VOEG EVENT TOE SORTEER PER GEMEENTE


AALST 

DEINZE 

DENDERLEEUW 

DRONGEN 

GENT 

GERAARDSBERGEN 

HERZELE 

LOCHRISTI 

MOERBEKE-WAAS 

OUDENAARDE 

RONSE 

SINT-NIKLAAS 

WAARSCHOOT 

ZELZATE 

ZOMERGEM 

ZOTTEGEM