Agenda Oost-Vlaanderen

 

DENDERLEEUW

 

 

 

 

 

WOENSDAG 30 JANUARI 2019 - 14:00

 

 

 

 

 

HELP, DE VIKINGS KOMEN

 

 

Luc Vernaillen

 

 

HUMANISTISCH VERBOND DENDERLEEUW

 

 

 

 

 

In de aanloop naar carnaval presenteren we een eerder grappige lezing over een historisch thema: de Vikings. Wat hebben we op school geleerd over deze ‘Noormannen’? Barbaarse, onwelriekende, heidense mannen met gehoornde helmen die in hun ‘drakars’ (drakenschepen) in de 9e en 10e eeuw uit het hoge Noorden kwamen om te plunderen, brand te stichten (vooral kerken en kloosters), te verkrachten (vooral kloosterzusters) en te moorden (iedereen die toevallig in de weg liep). In deze lezing wordt het traditioneel beeld, vooral afkomstig van middeleeuwse monniken, grondig bijgesteld op basis van de resultaten van recent (vooral archeologisch) onderzoek. Historicus Luc Vernaillen gaat met een knipoog in op volgende vragen: moeten we nu over Vikings, Vikingen of Noormannen spreken? Wat kwamen ze hier en elders zoeken? Wat is waarheid en wat is verzonnen? Wat weten we over hun cultuur, geloof, zeden en gewoonten? Klopt het beeld in de televisieserie ‘Vikings’? Hoe was de positie van de vrouw? Om de toehoorders in staat te stellen zich in te leven in het thema, ondersteunt Luc de lezing met enkele attributen. Seks en sensatie gegarandeerd!

 

 

 

 

 

Deelname: € 4 (leden) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com - 0477 35 50 58

HVV-Denderleeuw.be

Locatie: 't Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 - 19:30

 

 

 

 

 

MEDISCHE MYTHES, WAARHEDEN EN ACHTERGRONDEN

 

 

Dr. Dirk Devroey

 

 

HUMANISTISCH VERBOND DENDERLEEUW

 

 

 

 

 

Vele mensen worden overrompeld door medische informatie die niet altijd correct is of soms zelfs bewust misleidend is. Zowel in de pers, het internet als bepaalde artsen of kwakzalvers verspreiden boodschappen die niet alleen foutief zijn, maar soms zelf gevaarlijk kunnen zijn of op zijn minst tot veel nutteloze uitgaven kunnen leiden. Dr. Devroey geeft tijdens de lezing zowat honderd voorbeelden van misverstanden en mythes uit de medische wereld. Dr. Dirk Devroey is huisarts in Overijse en hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is ook voorzitter van het interuniversitair Centrum voor Huisartsen-opleiding en bestuurslid van SKEPP (Studiekring voor de Kritische Evaluatie van het Paranormale en de Pseudo-wetenschappen). Verder is hij ook op maandag een vaste gast bij de Madammen van Radio 2 waar hij een gezondheids-rubriek heeft. Een lezing dus die uw gezondheid misschien wel kan bevorderen en zeker niet te missen is!

 

 

 

 

 

Deelname: € 4 (leden) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com - 0477 35 50 58

HVV-Denderleeuw.be

Locatie: 't Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 26 MAART 2019 - 14:00

 

 

 

 

 

MENS ZIJN IN EEN TIJDPERK VAN ALGORITMES

 

 

Rudi Van de Velde

 

 

HUMANISTISCH VERBOND DENDERLEEUW

 

 

 

 

 

De mens wordt machine, de machine wordt mens. We leven in een snel ver-anderende wereld waar technologische innovaties elkaar in hoog tempo opvolgen: algoritmen, artificiële intelligentie, robotisering,”¦ Steeds vaker werpt de vraag zich op hoe deze innovaties kunnen gestuurd worden in het belang van de samenleving. Om hierop een antwoord te bieden, is het be-langrijk de verschillende ontwikkelingen vanuit een breder perspectief te begrijpen. De voordracht heeft tot doel een (weliswaar beknopte) inkijk te geven op verschillende vlakken: de groeiende ongelijkheid, werk, genees-kunde, privacy, beïnvloeding van de mens in wat op het spel staat, waar men behoedzaam dient te zijn, de kracht van de grote bedrijven,”¦ om zodoende het debat te voeden. Innovatie biedt ongekende mogelijkheden maar ze gaat ten koste van onze privacy en onze keuzevrijheid. Rudi Van de Velde is professor emeritus “Medische Informatica” aan de Faculteit geneeskunde van de VUB en was terzelfder-tijd directeur informatieverwerking in het UZ Brussel .

 

 

 

 

 

Deelname: € 4 (leden) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com - 0477 35 50 58

HVV-Denderleeuw.be

Locatie: 't Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 28 MEI 2019 - 14:00

 

 

 

 

 

ONVERKLAARBARE GENEZINGEN EN WONDEREN

 

 

Catheerine de Jong

 

 

HUMANISTISCH VERBOND DENDERLEEUW

 

 

 

 

 

Bestaat er een medische verklaring voor de onverklaarbare genezingen en wonderen zoals die in de bijbel worden beschreven en zoals die in Lourdes en andere bedevaartsplaatsen nog steeds plaatsvinden of zouden plaatsvinden? Wanneer spreken we eigenlijk van een onverklaarbare genezing of wonder? Een nadere definiëring van deze begrippen is nodig om iets zinnigs te zeggen over deze verschijnselen. Welke verklaring bieden de geneeskunde en de medische psychologie? In deze presentatie proberen we alle aspecten die bijdragen aan deze fenomenen te benoemen en rationele verklaringen de ruimte te geven. Catherine de Jong is naast haar werk als anesthesioloog, secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en bestuurslid van de European Council of Skeptical Organisations (ECSO) de koepel van sceptische organisatie in Europa.

 

 

 

 

 

Deelname: € 4 (leden) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com - 0477 35 50 58

HVV-Denderleeuw.be

Locatie: 't Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAG 28 NOVEMBER 2019 - 14:00

 

 

 

 

 

ANTITUMOR IMMUUNTHERAPIE, KANKER DIE ZICHZELF LEERT GENEZEN

 

 

Dr. Cleo Goyvaerts

 

 

HUMANISTISCH VERBOND DENDERLEEUW

 

 

 

 

 

Cleo Goyvaerts omschrijft zichzelf als een gepassioneerde wetenschapster die gelooft in de kracht van immunologie, gen therapie, gepersonaliseerde geneeskunde en het potentieel van hun combinatie om kanker alsook andere immunologische aandoeningen te bestrijden. Als postdoctoraal onderzoekster in het labo voor Moleculaire en Cellulaire Therapie aan de VUB in Jette, hoopt ze haar steentje bij te dragen aan de realisatie van doeltreffende behandelingswijzen voor kanker. Daarnaast grijpt ze ook elke kans om haar enthousiasme voor antitumor immuuntherapie te delen en zo haar kennis om te zetten in hoop op een wereld waar kanker wel degelijk bestreden kan worden.

 

 

 

 

 

Deelname: € 4 (leden) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com - 0477 35 50 58

HVV-Denderleeuw.be

Locatie: 't Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

GENT

 

 

 

 

 

MAANDAG 7 JANUARI 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

DE PIANOSONATE: VAN JOSEPH HAYDN OVER WOLFGANG AMADEUS MOZART TOT MIDDENKWARTETTEN VAN LUDWIG VAN BEETHOVEN

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 14 JANUARI 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

DE EVOLUTIE VAN HET STRIJKKWARTET NÃ BEETHOVEN: VAN JOZEF HAYDN OVER WOLFGANG AMADEUS MOZART NAAR MIDDENKWARTETTEN VAN LUDWIG VAN BEETHOVEN (EMERSON STRING QUARTET)

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 21 JANUARI 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

DE LAATSTE PIANOSONATE VAN LUDWIG VAN BEETHOVEN

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOENSDAG 23 JANUARI 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

HET SLOT - FRANZ KAFKA

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 28 JANUARI 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

VAN DE MODERNEN TOT DE ACTUELEN. INCLUIS DE TWEEDE WEENSE SCHOOL EN WAAROM WENEN? UITVOEILSELS VAN VROEGERE COMPONISTEN EN STIJLEN, INVLOEDEN, STIJLVERSCHILLEN.

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 4 FEBRUARI 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

SALOME VAN RICHARD STRAUSS

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 4 FEBRUARI 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

SALOME VAN RICHARD STRAUSS

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 11 FEBRUARI 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

ELEKTRA VAN RICHARD STRAUSS

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 18 FEBRUARI 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

HEDENDAAGS MUZIEK EN COMPONISTEN

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOENSDAG 20 FEBRUARI 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

DE MAN ZONDER EIGENSCHAPPEN - ROBERT MUSIL. BOEK 1 - T.E.M. 80 (MEN MAAKT NADER KENNIS MET GENERAAL STUMM, DIE ONVERWACHT OP HET CONCILIE VERSCHIJNT)

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 25 FEBRUARI 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

DE EVOLUTIE VAN HET STRIJKKWARTET: ROBERT SCHUMANN (EMERSON STING QUARTET)

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 3 MAART 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

ERWARTUNG & BLAUWBAARDS KASTEEL VAN ARNOLD SCHÖNBER EN BÉLá BáRTÓK

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 5 MAART 2019 - 09:00

 

 

 

 

 

COLLOQUIUM: BLASPHEMY AND VIOLENCE. INTERDEPENDENCIES SINCE 1760

 

 

 

 

 

LIBERAS/LIBERAAL ARCHIEF

 

 

 

 

 

Op donderdag 5 maart 2020 vindt in Liberas/Liberaal Archief een internationaal Engelstalig colloquium plaats over de relatie tussen blasfemie, heiligschennis en geweld vanaf de 18e eeuw tot vandaag. Het colloquium wordt georganiseerd door Liberas/Liberaal Archief, in samenwerking met Eveline Bouwers, Senior Research Fellow aan het Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, en David Nash, docent moderne Europese geschiedenis aan Oxford Brookes University. Meer informatie en het programma kan u hier vinden: www.blasphemyviolence2020.be

 

 

 

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: inschrijven@liberas.eu

www.blasphemyviolence2020.be

Locatie: Liberas/Liberaal Archief, Kramersplein 23, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 10 MAART 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

LE GRAND MACABRE VAN GYÖRGY LIGETI

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 17 MAART 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

COMPOSITIES VOOR ORGEL VAN OLIVIER MESSIAEN I

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 24 MAART 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

CARMEN VAN GEORGE BIZET

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 26 MAART 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

DE AVONDEN - GERARD VAN HET REVE

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 31 MAART 2019 - 13:30

 

 

 

 

 

DE EVOLUTIE VAN HET STRIJKKWARTET: FELIX MENDELSSOHN

 

 

 

 

 

UPV GENT

 

 

 

 

 

Muziek - Muziekclub Capriccio

 

 

 

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com - 0496 53 99 76

upv.vub.ac.be/upv-regionaal/kern-gent-eeklo

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

 

 

 

 

VOEG EVENT TOE