Agenda Oost-Vlaanderen

donderdag 12 oktober 2017, 20:00

Rede, emotie, lichaam

UPV GERAARDSBERGEN

 

De westerse denktraditie wordt gekenmerkt door een 'top down'-benadering. De rede domineert er lichaam en emoties en wordt gezien als onze primaire toegang tot de wereld. Een alternatieve benadering gaat uit van een 'bottom up'-perspectief en ziet lichamelijkheid en emotie als primair. Deze visie zet nogal wat evidenties uit de filosofiegeschiedenis op de helling. Ze heeft verregaande consequenties voor onze visie op de mens als betekenis- en zingevend wezen. Marc Van den Bossche schetst van hieruit een hedendaagse humanistische visie die rekenschap geeft van de complexiteit van ons mens-zijn en ons begrip van de rede anders invult .

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv_dominique.brems@telenet.be / 02/614 82 20

Locatie: Liberaal Gebouw, Markt 47, Geraardsbergen

 

 

vrijdag 13 oktober 2017

Het Betere Boek

WILLEMSFONDS I.S.M. VC GEUZENHUIS, STAD GENT, IMD, VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN, LIBERAAL ARCHIEF,

 

Het Betere Boek, het literair festival van het Willemsfonds, staat dit jaar volledig in het teken van Rusland en revolutie. Johan de Boose, auteur, acteur en doctor in de Slavische talen en Oost-Europakunde is de curator van dit evenement.

 

 

Deelname: nog te bepalen

Info en inschrijving: info@hetbetereboek.be / 09 224 10 75

Locatie: NEST, Minardschouwburg, Graaf Van Vlaanderenplein 40, Gent

 

 

zaterdag 14 oktober 2017

Het Betere Boek

WILLEMSFONDS I.S.M. VC GEUZENHUIS, STAD GENT, IMD, VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN, LIBERAAL ARCHIEF,

 

Het Betere Boek, het literair festival van het Willemsfonds, staat dit jaar volledig in het teken van Rusland en revolutie. Johan de Boose, auteur, acteur en doctor in de Slavische talen en Oost-Europakunde is de curator van dit evenement.

 

 

Deelname: nog te bepalen

Info en inschrijving: info@hetbetereboek.be / 09 224 10 75

Locatie: NEST, Minardschouwburg, Graaf Van Vlaanderenplein 40, Gent

 

 

vrijdag 13 oktober 2017, 19:30

Transitie. Als ratten in de val? Of op weg naar een duurzame wereld.

VRIJGEZIN(D) & HUISVANDEMENS SINT-NIKLAAS

 

Lezing door Dirk Barrez, auteur & hoofdredacteur PALA.be: Het is goed leven in de welvaartstaten, gebouwd op economische groei en het verdelen van de vruchten daarvan. Dat groeimodel loopt nu te pletter met klimaatverandering als gigantische crisis. We riskeren in een heel onaangename en zelfs onleefbare wereld te belanden. Is er een uitweg? Ja, een snelle omschakeling of transitie naar een economie die in 2050 genoeg welvaart voortbrengt, maar daarvoor 10 maal minder broeikasgassen en materialen nodig heeft. Die transitie is een uitdaging. Als het ons lukt, blijft goed leven ook in de toekomst perfect mogelijk.

 

 

Deelname: € 2 H-VV leden / € 4 niet-leden

Info en inschrijving: sintniklaas@demens.nu / 03 777 20 87

Locatie: HuisvandeMens Sint-Niklaas, Stationsplein 22, Sint-Niklaas

 

 

vrijdag 13 oktober 2017, 20:00

Vernissage Lauwaert, Lauwaert & Lauwaert

KUNST IN HET GEUZENHUIS

 

Tentoonstelling van 14/10 tot en met 22/10. Openingsuren: weekdagen van 9u tot 16.30u ( vrijdag tot 16u) (op weekdagen graag een seintje vooraf) Zaterdag en zondag van 14u tot 17u

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: martine@geuzenhuis.be / 09 220 80 20

Locatie: VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent

 

 

maandag 16 oktober 2017, 20:00

CELDOOD: ontdekking van biologisch raadsel

FONDS LUCIEN DE CONINCK

 

Lezing Peter VANDENABEELE, moculair bioloog VIB/UGent over celdood-mechanismen ivm. neurodegeneratieve en ontstekingsziekten, kanker, veroudering, met zoektocht naar nieuwe aangepaste geneesmiddelen.

 

 

Deelname: gratis (FLDC Leden/stud/65 +) / € 5

Info en inschrijving: jan.verplaetse@ugent.be - www.fondsluciendeconinck.be

Locatie: Zuilenzaal Geuzenhuis Gent, Kantienberg 9, GENT

 

 

dinsdag 17 oktober 2017, 13:30

Muziekclub 'Capriccio' - Alfred Schnittke: een eclectisch modernist of postmodernist?

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com / 0496 53 99 76

Locatie: Antwerpsesteenweg 348, Gent

 

 

dinsdag 17 oktober 2017, 19:30

Filosofisch gesprek: is het versleutelen van online berichten een basisrecht?

HV ZAHIR

 

Meer en meer verloopt onze communicatie via kanalen, aangeboden op het internet. Vinden we het aanvaardbaar dat een specifieke individuele sleutel op onze berichten verhindert dat iedereen, onze communicatie kan lezen en zelfs voor bepaalde doeleinde kan gebruiken? Vinden we het aanvaardbaar dat staatsorganen onze berichten kunnen onderscheppen? Dient het recht op Privacy als een burgerrecht onvoorwaardelijk te zijn en dus zonder afwijkingen of uitzonderingen? In die zin loopt er een voorstel voor een nieuwe Europese wetgeving. Op dinsdag 24 oktober willen we hierover graag filosoferen, en dit met een vrije en open geest, maar tevens ook met een respectvolle ingesteldheid voor andere meningen.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: videokontakt.gdm@telenet.be / 09 330 35 77

Locatie: VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent

 

 

donderdag 19 oktober 2017, 14:00

Filmcyclus "Zingeving en kwetsbaarheid"

GENTSE GRIJZE GEUZEN ISM HUIS VD MENS EN FENIKS

 

The quiet Passion Deze film, voornamelijk in België gefilmd, is een ongewoon biografische verhaal over het leven van de 19e eeuwse dichteres Emily Dickson, een vrouw die wereldberoemd is, maar onbekend. Juryvoorzitter J. Thomas loofde de durf en de visie van de auteur, toen de film onderscheiden werd met de grote prijs op het 43e Filmfestival van Gent

 

 

Deelname: gratis / liefst met reservatie

Info en inschrijving: Gent@demens.nu / 09/233 52 26

Locatie: VC Geuzenhuis: Zuilenzaal, Kantienberg 9, Gent

 

 

 

donderdag 19 oktober 2017, 19:00

11.11.11 migratie

HUISVANDEMENS EEKLO

 

Dit jaar staat de 11.11.11- actie in het teken van migratie. Niemand wil zomaar zijn familie, vrienden, geschiedenis en huis achterlaten. Het gebeurt omdat er geen andere keuze meer is dan vluchten, of weg te trekken. De omstandigheden waarin mensen vluchten, zijn vaak verschrikkelijk en worden al te gemakkelijk onderbelicht. Net zoals 11.11.11 strijden wij vanuit het huisvandeMens en deMens.nu tegen onrecht en voor duurzame verandering.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: eeklo@demens.nu / 09 218 73 50

Locatie: Het huisvandeMens Eeklo organiseert, in samenwerking met Oxfam en Wereldraad Eeklo en de Grijze Geuzen Eeklo, een salongesprek met iemand die zijn vlucht- of migratieverhaal komt vertellen. Na de getuigenis wordt er nagepraat met een drankje., Boelare 131, Eeklo

 

 

donderdag 19 oktober 2017, 19:00

Suikerzoet bloed - Interactieve lezing door Gaston De Belder

HVV DENDELEEUW

 

Diabetes, je hoort er dagelijks over. Kan je het voorkomen? Hoe leef je er mee? Een interactieve lezing brengt je wat op de hoogte. Geen grote medische termen, maar praktische tips die je dagdagelijks kunnen helpen.

 

 

Deelname: Leden € 4 / niet leden € 5

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com / 053 66 99 66

Locatie: (t Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw

 

 

zondag 22 oktober 2017, 11:00

Lezing kristisch denken 'Online privacy' door Katleen Gabriels

VC DE BRANDERIJ EN HUISVANDEMENS RONSE

 

In onze huidige digitale maatschappij staan waarden zoals privacy duidelijk onder druk. Tijd om even de vinger aan de pols te houden en ons degelijk te informeren over onze online privacy. Katleen Gabriels is doctor in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Ze werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en is gespecialiseerd in media- en computerethiek. In haar boek Onlife ”“ Hoe de digitale wereld je leven bepaalt bespreekt ze haar onderzoek voor het brede publiek. Na de lezing kan er nagepraat worden tijdens een aperitief!

 

 

Deelname: € 2 / gratis (voor leden van het VC)

Info en inschrijving: ronse@deMens.nu / 055 21 49 69 - www.branderij.be

Locatie: Brasserie Harmonie, Grote Markt, Ronse

 

 

dinsdag 24 oktober 2017, 13:30

Muziekclub 'Capriccio' - De 16de eeuwse Renaissance. Deel 1: Vlaanderen

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: upvgenteeklo@gmail.com / 0496 53 99 76

Locatie: Antwerpsesteenweg 348, Gent

 

 

dinsdag 24 oktober 2017, 14:00

Diabetes en Gezonheidsquiz door Gaston De Belder (voorzitter HVV - Oost-Vlaanderen)

GRIJZE GEUZEN EEKLO

 

Zin in een middagje quizzen?

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: freddy.van.weymeersch@telenet.be / 0495 32 20 71

Locatie: LCD Zonneheem, Schietspoelstraat 9/40, Eeklo

 

 

woensdag 25 oktober 2017, 20:00

Big Brother is watching you!

HVV/HV AALST

 

Een boeiende lezing over de inlichtingendiensten en hun functie binnen de democratie. Door Prof. Marc Cools en Drs. Veerle Pashley

 

 

Deelname: € 5 (Uitpas welkom)

Info en inschrijving: koen.wijnant@gmail.com - vrijzinnigaalst.be

Locatie: Netwerk, Kunstencentrum, Houtkaai, Aalst

 

 

donderdag 26 oktober 2017, 20:00

Van de Russische revolutie tot 'Tsaar Putin'

UPV GERAARDSBERGEN

 

Honderd jaar geleden brak de Russische revolutie uit. Tot het einde van de Sovjet-Unie in 1991 werd de Oktoberrevolutie van 1917 herdacht als een nationale feestdag, maar tegenwoordig blijkt dat niet meer zo evident te zijn. Kan het de Russen eigenlijk nog schelen? Zo lijkt de Russische revolutie een plaats te hebben ingenomen in het nationale discours van Vladimir Putin die graag met enige nostalgie terugkijkt naar het tsarisme en het Stalinisme. Het leverde hem in het westen een reputatie op als autocraat en de nieuwe 'Russische tsaar'. Alisa Schieman- Simtchera, kunsthistorica en sociologe werpt met u een blik in het Rusland van vandaag tegen de achtergrond van de woelige gebeurtenissen van 1917. Of hoe het verleden altijd ingrijpt in het heden.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv@vub.ac.be / 02/614 82 20

Locatie: Liberaal Gebouw, Markt 47, Geraardsbergen

 

 

zaterdag 28 oktober 2017, 14:30

20e verjaardag Gentse Grijze Geuzen

GENTSE GRIJZE GEUZEN

 

academische zitting tgv de 20e verjaardag, met uitreiking van de Grijze Geuzenpenning aan dhr. Raoul Van Mol. opgeluisterd met muzikale intermezzo's door harpist J. Vandevelde

 

 

Deelname: gratis / reserveren verplicht

Info en inschrijving: info.gentsegrijzegeuzen@gmail.com / 09/221 24 57

Locatie: VC Geuzenhuis: Zuilenzaal, Kantienberg 9, Gent

 

 

 

zondag 29 oktober 2017, 15:00

Herdenking stilte en klank

HUISVANDEMENS

 

We nodigen u graag uit om stil te staan en al wie ons dierbaar is te herdenken

U mag steeds een foto meebrengen. Wij geven die een plaatsje tijdens de plechtigheid.

Inschrijven voor 16 oktober via 09 233 52 26 of gent@deMens.nu

 

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: gent@deMens.nu / 09 233 52 26

Locatie: Afscheidsruimte Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, Gent

 

 

dinsdag 31 oktober 2017, 00:00

Seniorenbeurs LCD Zonneheem

GRIJZE GEUZEN EEKLO

 

Seniorenbeurs met infostand van Grijze Geuzen Eeklo

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: freddy.van.weymeersch@telenet.be

Locatie: LCD Zonneheem, Schietspoelstraat 9/40, Eeklo

 

 

woensdag 1 november 2017, 15:00

Herdenking stilte en klank

HUISVANDEMENS

 

We nodigen u graag uit om stil te staan en al wie ons dierbaar is te herdenken

U mag steeds een foto meebrengen. Wij geven die een plaatsje tijdens de plechtigheid.

Inschrijven voor 16 oktober via 09 233 52 26 of gent@deMens.nu

 

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: gent@deMens.nu / 09 233 52 26

Locatie: Afscheidscentrum Westlede, Smalle Heerweg 60, Lochristi

 

 

woensdag 1 november 2017, 15:00

Herdenkingsplechtigheid

HUISVANDEMENS SINT-NIKLAAS

 

We nodigen u graag uit om stil te staan, in eigen gedachten en herinneringen, samen met anderen, verbonden met uw dierbare(n). Jenny Spanoghe en Jan Van Landeghem verwennen ons met barokke klanken op viool en klavecimbel. Onze medewerkers plechtigheden brengen passende teksten. Van harte welkom!

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: sintniklaas@deMens.nu / 03 777 20 87

Locatie: Afscheidscentrum Heimolen, Waasmunstersesteenweg 13, Sint-Niklaas

 

 

donderdag 2 november 2017, 14:00

Poppentheater Pedrolino

GRIJZE GEUZEN ZOTTEGEM

 

De allerkleinsten onder ons (en hun ouders en grootouders) kunnen in Zottegem tijdens de herfstvakantie genieten van Gents poppenspel met Pierke Pierlala.

Poppentheater Pedrolino brengt opnieuw een heerlijke familievoorstelling, voor kinderen van alle leeftijden vanaf 5 jaar. De kleintjes zullen genieten van de vrolijke en spannende avonturen van het beroemde en beruchte Pierke; de volwassenen kunnen dan weer smullen van de kwinkslagen richting politiek en actualiteit.

Reservatie (verplicht): marleen.vandenbrulle@skynet.be & ?5 per persoon op rek.nr BE13 9793 3124 8739

(met vermelding van uw naam en 'poppentheater'

 

 

 

Deelname: € 5 (incl. drankje & koekje)

Info en inschrijving: marleen.vandenbrulle@skynet.be / 09 360 09 53

Locatie: OC Leeuwergem, Gentse Steenweg 306, Zottegem

 

 

maandag 6 november 2017, 20:00

Vergrijzing; een uitdaging?

UPV OUDENAARDE

 

Vergrijzing is een thema dat niet meer weg te denken is uit de hedendaagse actualiteit. Iedereen spreekt er over. Tien jaar geleden was dit niet het geval. Net dat maakt de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt des te groter. Aan de hand van de resultaten uit de Belgian Ageing Studies worden deze uitdagingen scherp gesteld. Dit grootschalig onderzoek werd in 2002 ontwikkeld door Dominique Verté en Nico De Witte. Sindsdien hebben meer dan 80.000 thuiswonenden ouderen in België, Nederland en Italië hier aan deelgenomen.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv@vub.ac.be / 02/614 82 20 - upv.vub.ac.be

Locatie: VC Liedts, Parkstraat 2-4, Oudenaarde

 

 

 

dinsdag 7 november 2017, 13:30

Het allerlaatste strijkkwartet van Ludwig van Beethoven: Strijkkwartet nr. 16

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: geert.boxstael@telenet.be / 0496 53 99 76 - upv.vub.ac.be

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

dinsdag 7 november 2017, 20:00

Debat: Dementie, een (on)waardig einde?

HUISVANDEMENS EEKLO, GRIJZE GEUZEN EEKLO, SENIORENRAAD EEKLO

 

Professor Christine Van Broeckhoven - wereldautoriteit op het vlak van hersen- en dementieonderzoek - opent het debat met een stand van zaken.

Hierna debatteren we over:

- Dementie en zorg (met extra aandacht voor de zorg in Eeklo)

- Dementie en het levenseinde

- Dementie en de wetgeving

Panelleden:

- Lieve Thienpont (Vonkel)

- Jan Barbe (Alzheimerliga)

- Rita De Coninck (Schepen gezondheid Eeklo)

- Janne Van Landschoot (palliatief support team AZ Alma)

- Marc Cosyns (arts, voortrekker euthanasie)

- Moderator: Dr Dirk Van de Velde

 

 

 

Deelname: € 5 (HVV leden) / € 8 (niet-leden)

Info en inschrijving: eeklo@demens.nu / 09 218 73 50

Locatie: Koninklijk Atheneum Eeklo, Eikelstraat 41, Eeklo

 

 

 

donderdag 9 november 2017, 14:00

Teveel of te weinig belastingen

GENTSE GRIJZE GEUZEN

 

inleiding gevolgd door debat olv prof.em. Frank Roels

 

 

Deelname: € 2

Info en inschrijving: info.gentsegrijzegeuzen@gmail.com / 09/221 24 57

Locatie: VC Geuzenhuis: Zuilenzaal, Kantienberg 9, Gent

 

 

donderdag 9 november 2017, 20:00

Ruimer dan het westers perspectief: de levensfilosofie van Ulrich Libbrecht

UPV GERAARDSBERGEN

 

De manier waarop wij naar het leven kijken en zin en geluk zoeken wordt sterk bepaald door de cultuur waarin we leven. Kunnen wij van andere culturen leren om ons levensperspectief te verruimen en te verdiepen? Prof.dr. Ulrich Libbrecht ging in zijn comparatieve filosofie op zoek naar waardevolle inzichten uit verschillende tradities en ontwikkelde van hieruit een praktische levensfilosofie. Hierin krijgen rationaliteit en technologie, emotionaliteit en mystiek, natuur en lichamelijkheid een evenwaardige plaats. Hij liet zich o.a. inspireren door het boeddhisme, het taoïsme, de natuurfilosofie van de indianen en onze eigen westerse cultuur. Deze uiteenzetting wordt verzorgd door Els Janssens (School voor Comparatieve Filosofie, Antwerpen).

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv_dominique.brems@telenet.be / 02/614 82 20

Locatie: Liberaal Gebouw, Markt 47, Geraardsbergen

 

 

 

vrijdag 10 november 2017, 19:30

Levensbeschouwingen in dialoog: solidariteit

ZELZATE IN DIALOOG

 

De katholieke, vrijzinnige en moslimgemeenschappen van Zelzate slaan de handen in elkaar om via uitwisseling en ontmoeting tot beter wederzijds begrip te komen.

Iedere levensbeschouwing roept op tot solidariteit met de zwakste schakels in de samenleving. In deze dialoogavond wisselen we met elkaar uit hoe we ons inzetten voor anderen en op welke manier onze levensbeschouwing of ons geloof hierbij inspiratie of steun kan bieden.

Het thema van de avond wordt ingeleid door cultuurfilosoof Marc Colpaert die zich al levenslang inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog. Als journalist kwam hij in Azië in contact met o.a. de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme. Later werd hij medeoprichter van de voortgezette opleiding rond interculturaliteit, CIMIC, in de hogeschool Thomas Moore te Mechelen.

 

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: bart.godefroid@demens.nu - https://www.vormingplusgent-eeklo.be/solidariteit-elke-levensbeschouwing-draagt-bij

Locatie: CC De Brug, Assenedesteenweg 119, Zelzate

 

 

vrijdag 10 november 2017, 20:00

Tentoonstelling Pierre Vlerick

KUNST IN HET GEUZENHUIS I.S.M. LIBERAAL ARCHIEF EN KASK

 

Inleider prof. Willem Elias

Vernissage op vrijdag 10/11 om 20u

Tentoonstelling van zaterdag 11/11 tot en met zondag 19/11.

Van maandag tot donderdag van 9u toto 12u en van 13u tot 16.30u (vrijdag tot 16u)

( op weekdagen graag een seintje vooraf)

Zaterdag & zondag van 14u tot 17u.

 

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: martine@geuzenhuis.be / 09 220 80 20

Locatie: VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent

 

 

zondag 12 november 2017, 11:00

Voorstelling boek

WILLEMSFONDS RONSE

Jonas Roelens

 

Een geschiedenis van de homosexualiteit in België door Jonas Roelens

 

 

Deelname: € 2 (WF leden) / € 5 (niet leden)

Info en inschrijving: ronse@willemsfonds.be / 0476 35 64 56 - https://www.willemsfonds.be/ronse/events

Locatie: Vrijzinnig centrum De Branderij, Zuidstraat 13, Ronse

 

 

dinsdag 14 november 2017, 13:30

De 16de eeuwse Renaissance. Deel 2: Italië

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: geert.boxstael@telenet.be / 0496 53 99 76 - upv.vub.ac.be

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

donderdag 16 november 2017, 20:00

Lezing door Darya Safai

WILLEMSFONDS GERAARDSBERGEN

Darya Safia

 

Een tijdje terug verscheen in "Knack", alsook in "de Geus' (maart '17: "Het islamisme ontsluierd") een artikel van Darya Safai over de onderdrukking van de vrouw.

Ze was laatstejaarsstudent tandheelkunde aan de universiteit van Teheran in 1999, toen ze na haar deelname aan een studenten- manifestatie, die tot een grote protestbeweging leidde, gearresteerd werd en in de gevangenis belandde. Nadat ze voorlopig op borgtocht werd vrijgelaten, in afwachting van haar proces, vluchtte ze samen met haar man, één van de leiders van de protestbeweging, naar Turkije en daarna naar België. Ze werd bij verstek veroordeeld door de revolutionaire rechtbank van de Islamitische Republiek Iran tot een gevangenisstraf van 2 jaar.

In België behaalde ze opnieuw haar diploma tandheelkunde en daarna richtte ze samen met haar man tandheelkundige klinieken op in Brussel en Antwerpen. Opmerkelijk is dat zij hier in Belg ië vanuit bepaalde hoeken op weerstanden botste (ook met persartikels en tweets). Dit wordt een interessant verhaal!

 

 

 

Deelname: € 4 (WF leden) / € 5 (niet leden)

Info en inschrijving: geraardsbergen@willemsfonds.be / 0479-41 95 76 - https://www.willemsfonds.be/geraardsbergen/events

Locatie: Liberaal Gebouw Geraardsbergen, Markt 47, Geraardsbergen

 

 

vrijdag 17 november 2017, 00:00

proeven en ontmoeten

RONSE IN DIALOOG

 

Over eten en drinken in de verschillende culturen en levensbeschouwingen.

Uitleg over voedingstradities en gewoonten maar vooral proeven van diverse gerechten. We gaan daarna met elkaar in dialoog over dit boeiend thema.

Onthaal vanaf 18 u - Aanvang om 18.30 uur - Einde rond 21.30 uur

Deelnameprijs: 10 euro; houders van de kansenpas en kinderen tot 12 jaar: 5 euro

Vooraf inschrijven én betalen - ten laatste op 12 november - bij één van volgende mee-organiserende verenigingen, waar ook de inkomkaarten te bekomen zijn:

HuisvandeMens (Bruno) 055 21 49 69 - ronse@deMens.nu

Protestantse Kerk (Katelijne) 055 21 29 74 - katelijne.depoortere@skynet.be

ACV (Fernand) 055 21 64 80 - fernand.van.hoecke@skynet.be

El Forkan (Sohaib) 04889 809 369 - sohaib-9600RNX@hotmail.com

Ronse in Dialoog is een breed samenwerkingsverband van (alfabetisch):

ACV Ronse, Agentschap Integratie & Inburgering (A.I.I.), Christelijk Vormingswerk Ronse; HuisvandeMens; Moskee El Forkan vzw (kleine moskee); Orbit vzw; Protestantse Kerk Ronse; Vrouwen In Beweging-VIB; Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender

 

 

 

Deelname: € 10

Info en inschrijving: ronse@deMens.nu / 055/214969 - www.demens.nu

Locatie: zaal 't Kapitel, Kaatsspelplein 6, Ronse

 

 

vrijdag 17 november 2017, 19:00

Gezelschapsspelen

VRIJZINNIG CENTRUM ZOMERLICHT ZOMERGEM

 

Wij beschikken over een aantal spelen, breng gerust zelf ook iets mee. Iedereen welkom van jong tot minder-jong. Graag vooraf inschrijven.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: F.verleye@telenet.be / 475317967 - Www.zomerlicht.be

Locatie: Vrijzinnig Centrum Zomerlicht, Weldadigheidstraat 30, Zomergem

 

 

vrijdag 17 november 2017, 20:00

Voordracht Radio Gaga

HUISVANDEMENS ZOTTEGEM

 

De helden van het radio- en televisieprogramma Radio Gaga komen bij ons op bezoek en jullie zijn van harte uitgenodigd!

'We babbelen veel te weinig. We hebben schrik om ons binnenste te laten zien. Daardoor fretten we ons kas op en dan krijgt ge splinters en de zeer die daarmee gepaard gaat.' (Dominique Van Malder)

Vanaf september 2017 komt hun derde en laatste reeks op televisie. Ze strijken opnieuw neer op verschillende plaatsen waar mensen samenzijn, samenkomen of samenwonen. In hun tot opnamestudio omgebouwde caravan brengen ze verslag uit over het wel en wee van de biotoop in kwestie.

Het huisvandeMens Zottegem nodigt de twee theatermakers, Joris Hessels en Dominique Van Malder, uit om hun verhaal te komen doen.

 

 

 

Deelname: € 4 (Leden van de Grijze Geuzen / HVV of SOSN) / € 6 (niet-leden)

Info en inschrijving: zottegem@demens.nu / 09 326 85 70 - facebook/huisvandeMens Zottegem

Locatie: Lokaal dienstencentrum Zottegem (zaal Sotto), ingang via Arthur Gevaertlaan., Zottegem

 

 

zaterdag 18 november 2017, 19:00

Nacht van de Vrijdenker

GEUZENHUIS I.S.M. DE MAAKBARE MENS, IMD, HVGENT, DEMENS.NU

 

 

 

Deelname: € 20

Info en inschrijving: thomas@geuzenhuis.Be / 09 220 80 20 - https://www.nachtvandevrijdenker.be/

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, Gent

 

 

zaterdag 18 november 2017, 20:00

Themaconcert 'Planeet aarde'

VUB I.S.M. DEMENS.NU

VUBorkest o.l.v. Jurgen Wayenberg

 

Solist: Julie Saerens (harp)

Woord: Ingrid Vanrutten

Jupiter uit 'The Planets' / Gustav Holst

Baroque Flamenco / Deborah Henson-Conant

Nieuwe Wereld Symfonie / Anton Dvorak

Perpetuum Mobile / Johan Strauss jr.

Renaissance Muziek / naar Mauricio Kagel

How to train your dragon / John Powell

Avatar / James Horner

Far and away / John Williams

 

 

 

Deelname: € 10 / € 5 (kassa € 12 / € 7)

Info en inschrijving: VUBorkest@vub.ac.be - www.vub.ac.be/vuborkest

Locatie: De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, Gent

 

 

zondag 19 november 2017, 11:00

Vrijzinnig Aperitief

VRIJZINNIG CENTRUM ZOMERLICHT

 

Voor een aperitief en een gezellige babbel ben je bij ons welkom vanaf 11 u tot 13.30 u.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: F.verleye@telenet.be / 475317967 - Www.zomerlicht.be

Locatie: Vrijzinnig Centrum Zomerlicht, Weldadigheidstraat 30, Zomergem

 

 

zondag 19 november 2017, 15:00

Bolleke Wol (M V X). Wat wordt het?

HUISVANDEMENS SINT-NIKLAAS

 

Theater/familievoorstelling voor kinderen (+7) én hun ouders Bolleke Wol vertoeft in de prullenkast. Is hij aan het wachten? Is zij aan het liggen? Of is het verloren? Is bolleke wol een hij, een zij of een het? Of weet hij, zij of het het niet? Daar mag jij -kijker, toeschouwer en observator- over beslissen! Jij kiest wanneer jouw Bolleke Wol ‘in zijn element’ is. In zijn element?! Dat is een spreekwoord. In je element zijn betekent: je ergens heel prettig bij voelen; iets doen dat goed bij je past. En willen we dat niet allemaal graag zijn? In ons element? ”“ ”“ ”“ Bolleke Wol (m/v/x) wilt het publiek in een poëtisch, bevreemdend en klein universum een trip laten maken waar hij en zij zelf reiziger en personage wordt. Tekst, concept, spel: Nelle De Maeyer met de steun van Vlaams Fonds voor de Letteren, Leesbevordering. Knitoffice, Zottegem Transgender Infopunt, Universiteit Gent

 

 

Deelname: € 2 (kinderen) / € 3 (volwassenen)

Info en inschrijving: sintniklaas@demens.nu / 03 777 20 87

Locatie: HuisvandeMens Sint-Niklaas, Stationsplein 22, Sint-Niklaas

 

 

dinsdag 21 november 2017, 13:30

Johann Sebastian Bach. Deel 2: De Hohe Messe

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: geert.boxstael@telenet.be / 0496 53 99 76 - upv.vub.ac.be

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

dinsdag 21 november 2017, 19:30

DE ARTS IN ONS LEVEN

HV ZAHIR

 

Willen wij liever niet naar de dokter? In ons leven bezoeken sommige onder ons sporadisch een dokter, andere dan weer regelmatig. Gaan wij op tijd naar de dokter of te vlug of wachten we te lang? Hoe verhouden wij ons tot een dokter? Beschouwen we die als een autoriteit of eerder als een deskundige die ons met raad en daad bijstaat? Hoe voelen we ons bij de dokter? Wat verwachten wij van een dokter? Vinden we een arts bezoeken voor ‘een babbel’ ongepast of ook horend bij zijn opdracht? Wat vinden we van preventieve geneeskunde? Hopen we dat onze gezondheidsproblemen door de wetenschappelijke evoluties tot het verleden gaan horen? Of berust dit op een illusie? En het honorarium dat dokters ontvangen voor geleverde prestaties, vinden we dat bedrag gepast of overdreven? Op dinsdag 21 november willen we hierover graag filosoferen. En dit met een vrije en open geest, maar tevens ook met een respectvolle ingesteldheid voor andere meningen.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: videokontakt.gdm@telenet.be / 09 330 35 77

Locatie: VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent

 

 

donderdag 23 november 2017, 14:00

Cinema Kreim Freis: Le ciel flamand

GRIJZE GEUZEN ZOTTEGEM

 

"Ne goeie film, e klapke en e stikske torte" (3/3)

Ook dit najaar verwelkomen de Grijze Geuzen Zottegem je graag één donderdagmiddag per maand voor Cinema Kreim Freis: "Ne goeie film, e klapke en e stikske torte". We bekijken een boeiende film door een existentiële bril: een fijne ontmoeting, mét koffie, thee, een stukje taart en een goeie babbel.

Deze maand: le ciel flamand.

Monique baat samen met dochter Sylvie het bordeel Le Ciel Flamand uit op de grens met Frankrijk. Eline, het zesjarige dochtertje, is gefascineerd door de mysterieuze werkplek van mama en oma. Wanneer Sylvie en Monique aan het werk zijn, ontfermt nonkel Dirk (Wim Willaert) zich over Eline. Tot een dramatische gebeurtenis hun zekerheden in gevaar brengt.

 

 

 

Deelname: € 4 (Leden van de Grijze Geuzen of H-VV) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: zottegem@demens.nu / 09 326 85 70

Locatie: Lokaal dienstencentrum Zottegem (zaal Sotto), ingang via Arthur Gevaertlaan., Zottegem

 

 

donderdag 23 november 2017, 14:00

Filmcyclus "Zingeving en kwetsbaarheid"

GENTSE GRIJZE GEUZEN ISM HUIS VD MENS EN FENIKS

 

d' Ardennen Een brutale homejacking gaat hopeloos fout. Dave, één van de twee overvallers, moet z'n broer Kenneth noodgedwongen achterlaten. Vier jaar later komt Kenneth vrij en is er veel veranderd. Dave heeft z'n leven op de rails gekregen en probeert z'n broer te helpen waar mogelijk maar kijkt met lede ogen toe hoe Kenneth als een ongeleid projectiel z'n ex-vriendin Sylvie terug voor zich probeert te winnen.

 

 

Deelname: gratis bij te wonen / liefst met reservatie

Info en inschrijving: gent@demens.nu / 09/233 52 26

Locatie: VC Geuzenhuis: Zuilenzaal, Kantienberg 9, Gent

 

 

donderdag 23 november 2017, 19:30

Alles wat je wil weten over orgaandonatie

DE MAAKBARE MENS

 

De transplantatiegeneeskunde is een van de succesverhalen van de moderne geneeskunde. Ze laat ons toe om een ziek orgaan te vervangen door een gezond orgaan van een donor, en zo levens te redden. Maar er is een tekort aan donororganen. Eind 2016 stonden 1.217 Belgen op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie, en jaarlijks sterven patiënten op de wachtlijst.

Wie heeft een transplantatie nodig? Hoe werkt orgaandonatie? Wie kan donor zijn? Wat zegt onze wetgeving over orgaandonatie? En is orgaandonatie na euthanasie mogelijk?

Deze vragen komen aan bod tijdens de gespreksavond. Als u zelf vragen heeft, dan krijgt u zeker de kans die te stellen.

Sprekers

Dhr. Luc Colenbie is transplantatiecoördinator in het UZ Gent. Hij is ervoor verantwoordelijk dat orgaandonatie en transplantatie vlot verlopen. Aan de hand van zijn ervaring vertelt hij ons wat orgaandonatie en -transplantatie is, e n hoe het in de praktijk werkt.

Dr. Lieve Thienpont is psychiater en Leif-arts. Zij zal ons meer vertellen over orgaandonatie na euthanasie.

Een getuige vertelt zijn persoonlijke verhaal over het leven voor en na de transplantatie.

 

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: info@demaakbaremens.org / 03 205 73 10 - https://www.demaakbaremens.org/agenda/gespreksavond-over-orgaandonatie/

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent

 

 

vrijdag 24 november 2017, 19:30

Ludo Abicht te gast in Zomerlicht

VRIJZINNIG CENTRUM ZOMERLICHT

 

De Bijbel een vrij zinnige lezing Ludo Abicht aan het woord. Beperkt aantal plaatsen, graag vooraf inschrijven.

 

 

Deelname: € 5 (leden) / € 8 (niet-leden)

Info en inschrijving: F.verleye@telenet.be / 475317967 - Www.zomerlicht.be

Locatie: Vrijzinnig Centrum Zomerlicht, Weldadigheidstraat 30, Zomergem

 

 

zondag 26 november 2017, 10:45

Bezoek aan het Smak

WILLEMSFONDS GENT VZW

Gegidste rondleiding door directeur Philippe Van Cauteren

 

The Photographic I - Other Pictures is het eerste deel van een tweeluik verspreid over twee jaar. De tentoonstelling omvat nieuw en bestaand werk van een 20-tal internationale kunstenaars en fotografen van de jaren '60 tot vandaag.

De selectie geeft blijk van een levendige interesse in de kracht van het stille beeld als middel om de wereld te onderzoeken. Ze concentreert zich op onbestemde beelden met een open vizier, die door hun gelaagdheid om een trage lezing vragen.

Ooit formuleerde John Szarkowski het bekende onderscheid tussen foto's die functioneren als een raam op de wereld en foto's die de intentie van hun maker weerspiegelen. Other Pictures toont aan dat fotografische beelden beide functies tegelijk waarmaken: ze richten zich op de wereld én benaderen hun onderwerp steevast subjectief en zintuiglijk.

Fotografische beelden tonen niet alleen onze leefwereld maar zijn er ook ess entiële bouwstenen van. Nieuwe manieren om beelden te produceren en te verspreiden, en technologische innovatie op burgerlijk en militair vlak, doen het medium telkens weer in nieuwe richtingen evolueren en sijpelen ook de actuele artistieke praktijk binnen. Hoe fotografen en kunstenaars met deze recente mogelijkheden en uitdagingen omgaan, is een van de aandachtspunten van deze tentoonstelling.

Gerhard Richter (°1932, Dresden) wordt door velen beschouwd als een van de belangrijkste, nog actieve kunstenaars en als een van de heruitvinders van schilderkunst in de naoorlogse periode. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd ter gelegenheid van de kunstenaars 85ste verjaardag in samenwerking met Kunstmuseum Bonn. Ze omvat een 25-tal werken uit Richters beginjaren, waarbij zijn zelden getoonde schilderijen van gordijnen en vensters toegang geven tot zijn artistiek vocabularium. Deze vroege werken vinden hun echo in een selectie van vijf meer recente schilderijen en sculpturen die fundamentele aspecten van Richters werk uit de jaren '60 verbinden met zijn huidige artistieke praktijk.

 

 

 

Deelname: € 5 (WF leden) / € 9 (niet leden)

Info en inschrijving: gentvzw@willemsfonds.be / 0478-73 58 89 - https://www.willemsfonds.be/gent-vzw/events

Locatie: Smak, Jan Hoetplein 1, Gent

 

 

dinsdag 28 november 2017, 13:30

De 16de eeuwse Renaissance. Deel 3: Spanje

UPV GENT-EEKLO

 

Interactieve bespreking

 

 

Deelname: € 11

Info en inschrijving: geert.boxstael@telenet.be / 0496 53 99 76 - upv.vub.ac.be

Locatie: Sint-Bernadettestraat 242C/405, Gent

 

 

dinsdag 28 november 2017, 19:30

Is het een meisje of een jongen? Over Gender: identiteit of diversiteit.

HUISVANDEMENS SINT-NIKLAAS & DE MAAKBARE MENS

 

Gespreksavond met Jacinta De Roeck, Alexandra Vanvooren en Samuel Dali De Schepper. Al van voor je geboren bent, worden er beslissingen voor je genomen, in functie van je gender. ‘Het is een jongen!’ staat op het geboortekaartje. De kinderkamer wordt blauw geschilderd en er wordt gezocht naar typisch speelgoed. Maar genderidentiteit is een veel breder spectrum in alles wat tussen man en vrouw kan vallen. Er wordt weleens gezegd dat genderidentiteit een hype is. Er is weliswaar meer openheid en aandacht, maar niemand kiest voor de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan als je gevoel niet klopt met je geslacht: het niet kunnen voldoen aan verwachtingen van ouders & omgeving, opboksen tegen vooroordelen en tegen de maatschappelijke gendernormen. Waarom is geslacht überhaupt zo belangrijk? Heeft geslacht vandaag nog juridische relevantie? Jacinta De Roeck was politica tussen 1999 en 2007. Als beleidsmaakster stond ze mee aan de wieg van de Belgische euthanasiewetgeving, de patiëntenrechten wet, de wet op de Medisch begeleide voortplanting en andere ethische wetten. Alexandra Vanvooren is juriste. Zij won in 2014 de Vlaamse scriptieprijs met haar masterproef over de rol van geslacht en de woonplaats in het Belgisch burgerlijk wetboek. Samuel Dali De Schepper is schrijver van het boek ‘Aan de achterkant was alles in orde. Een meisje wordt man.’ Met zijn levensverhaal wil hij het stereotype ‘man-vrouw’ denken doorbreken en een steun zijn voor iedereen wie zijn gender in vraag stelt of geïnteresseerd is in genderdiversiteit.

 

 

Deelname: € 3

Info en inschrijving: sintniklaas@demens.nu / T 03 777 20 87

Locatie: HuisvandeMens Sint-Niklaas, Stationsplein 22, Sint-Niklaas

 

 

donderdag 30 november 2017, 14:00

100 jaar Russische revolutie door Luc Vernaillen

HVV DENDERLEEUW

 

Bij het begin van de 20ste eeuw was Rusland het enige land in Europa waar de ideeën van de Verlichting nog niet doorgedrongen waren. De tsaren van de Romanov-familie regeerden nog steeds als wereldvreemde, absolute monarchen ‘bij de gratie van god’. De landbouwbevolking leefde er in grote armoede en werd uitgebuit door de bojaren, de aristocratische grootgrondbezitters. Een klein stedelijk proletariaat, voornamelijk in Sint Petersburg, had het mogelijk nog slechter. Ondanks alles was de trouw van de diepgelovige Russen aan ‘vadertje tsaar’ grenzeloos. In deze lezing onderzoeken we hoe tussen 1914 en 1917 de situatie kantelde, hoe Nicolaas II de ene blunder na de andere maakte en uiteindelijk in 1917 afgezet werd en een jaar later met zijn familie vermoord werd. Het is een spannende en tragische geschiedenis die we kritisch onder de loep zullen nemen. Welke rol speelde de legendarische Rasputin? Hoe slaagden Lenin en zijn Bolsjewieken, die uiteindelijk maar een kleine minderheid van de bevolking vertegenwoordigden, er in om alle macht naar zich toe te trekken? Welke rol speelden Duitsland en Engeland die op dat moment in de bloedige Eerste Wereldoorlog tegenover mekaar stonden? In welke omstandigheden stierf de tsarenfamilie en wat met de legende rond Anastasia? Wat kwam er in de plaats en vond de Verlichting er eindelijk ingang? Op al deze vragen probeert historicus Luc Vernaillen een antwoord te bieden en tegelijk een levendig beeld te schetsen van een scharnierjaar in de Europese geschiedenis”¦ exact 100 jaar geleden.

 

 

Deelname: € 4 (leden) / € 5 (niet-leden)

Info en inschrijving: info.hvvdenderleeuw@gmail.com / 053 66 99 66 - HVV-denderleeuw.be

Locatie: 't Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw

 

 

donderdag 30 november 2017, 19:30

Film: The Farewell Party

HUISVANDEMENS EEKLO

 

The Farewell Party' is een gitzwarte komedie over dood en euthanasie. De film staat bol van kritiek op religie en heeft daardoor een heel menselijk karakter. Centraal staat de vraag hoe je iemand helpt die ondraaglijk lijdt en de ethische dilemma's die daarmee samengaan. Deze Israëlische film won vier Israeli Film Academy Awards, de belangrijkste filmprijzen in Israël.

We koppelen deze vertoning aan het debat 'Dementie, een (on)waardig einde?' dat 3 weken eerder plaatsvindt.

 

 

 

Deelname: € 3

Info en inschrijving: eeklo@demens.nu / 09 218 73 50

Locatie: huisvandeMens Eeklo, Boelare 131, Eeklo

 

 

donderdag 30 november 2017, 20:00

De ongelovige Thomas heeft gelijk

HUMANISTISCH VERBOND AALST

 

In deze voordracht onderzoekt Prof. Johan Braeckman waarom mensen zo kwetsbaar zijn voor mentale infectie door drogredenen, foutieve intuïties en onwaarschijnlijke of ronduit waanzinnige overtuigingen. Gebaseerd op het boek dat hij schreef samen met Maarten Boudry.

 

 

Deelname: € 5 / € 1,5 (kansenpas)

Info en inschrijving: liliane.vangysegem@telenet.be

Locatie: Centrum Netwerk, Houtkaai 15, Aalst

 

 

donderdag 30 november 2017, 20:00

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in een wijzigend lokaal landschap

UPV GERAARDSBERGEN

 

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 naderen in

alle stilte. Toch is het lokaal bestuurlijk landschap voortdurend in

beweging. De intergemeentelijke samenwerking kwam ter discussie te staan in

het voorjaar van 2017. Daarnaast lijken gemeentelijke fusies hier en daar de

gemoederen te bedaren en kantelen de OCMW besturen in de gemeenten in.

Kortom, een wijzigend bestuurlijk landschap in de aanloop naar de hoogmis van

de lokale democratie.

 

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv@vub.ac.be / 02/614 82 20 - upv.vub.ac.be

Locatie: Liberaal Gebouw, Markt 47, Geraardsbergen

 

 

 

zaterdag 2 december 2017, 18:00

Spelletjesavond - met verse pizza

HVV ZOTTEGEM-ZWALM-HERZELE

 

Spelletjesavond in het huisvandeMens Zottegem. Er zullen een aantal spellen aanwezig zijn. Geïnteresseerden mogen zelf hun favoriete (bord)spel meebrengen. Onschuldige doch zeer culinaire handen voorzien verse pizza.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: zottegem@demens.nu / 09 326 85 70

Locatie: huisvandeMens Zottegem, Hoogstraat 42, Zottegem

 

 

 

maandag 4 december 2017, 20:00

Stress in moderne tijden, wat het doet met ons lichaam?

UPV OUDENAARDE

 

Onze samenleving wordt meer en meer gekenmerkt door een toenemende stressgevoeligheid, zowel in onze professionele omgeving als in de vrije tijd. Prof. dr. Els Clays (UGent) zet verschillende oorzaken op een rijtje en legt uit wat we ermee kunnen aanvangen.

 

 

Deelname: Vrije bijdrage (ten voordele van vzw Kinderkankerfonds)

Info en inschrijving: upv@vub.ac.be / 02/614 82 20

Locatie: VC Liedts, Parkstraat 2-4, Oudenaarde

 

 

 

donderdag 7 december 2017, 20:00

Lezing Hypnose en hypnotherapie

WILLEMSFONDS GERAARDSBERGEN

 

Als psychoog en ervaringsdeskundige is Erwin (bestuurslid Geraardsbergen) deze materie is hij goed geplaatst om vragen te beantwoorden, niet weinig met het doel bestaande mythes en mysteries te ontsluieren.

Wat is nu juist hypnose en hoe weten wij of we inderdaad onder hypnose zijn? Hoe voelt het aan? Wat gebeurt er tijdens hypnose?

Zal ik "weg" en mij van niets meer bewust zijn zoals in hypnose-shows?

Hypnoseshows ontmaskerd?

Zal ik onder hypnose iets doen wat ik niet wil? Kan ik erin blijven vastzitten?

Waarvoor kan hypnose goed zijn? Kunnen daarvan resultaten voelbaar en gegarandeerd zijn? In welke gevallen kan hypnose therapeutisch verantwoord zijn?

Kortom, voldoende prikkels.

om er bij te zijn en de waarheid te achterhalen!

 

 

 

Deelname: € 2 (WF leden) / € 3 (niet leden)

Info en inschrijving: geraardsbergen@willemsfonds.be / 0479-41 95 76 - https://www.willemsfonds.be/geraardsbergen/events

Locatie: Liberaal Gebouw Geraardsbergen, Markt 47, Geraardsbergen

 

 

woensdag 13 december 2017, 20:00

Lezing 'De kunst van het kritisch denken' door

VC DE BRANDERIJ, HUISVANDEMENS RONSE, HVV

 

Filosoof en wiskundige Jean Paul Van Bendegem zal praten over de kunst van het kritisch denken!

 

 

Deelname: gratis (leden VC) / € 2 (niet-leden)

Info en inschrijving: ronse@deMens.nu / 055 21 49 69 - www.branderij.be

Locatie: Brasserie Harmonie, Markt, Ronse

 

 

donderdag 14 december 2017, 14:00

Midwintersamenkomst

GENTSE GRIJZE GEUZEN

 

traditioneel geworden GGG midwinter bijeenkomst met koffietafel samengesteld door alle deelnemers. met lezing ‘t Gents spant de kruune’ Van plat Gents naar burger Gents (dhr. Eddy Levis)

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: info.gentsegrijzegeuzen@gmail.com / 09/221 24 57

Locatie: VC Geuzenhuis: Zuilenzaal, Kantienberg 9, Gent

 

 

donderdag 14 december 2017, 20:00

Nietzsche's levenskunst: affirmatief en transformatief

UPV GERAARDSBERGEN

 

In de antieke levensfilosofie ligt de nadruk op zelfstilering en een stoïcijnse levenshouding. Volgens Nietzsche is deze levenskunst in de verdrukking geraakt ten koste van de moraal van het christendom, die ons klein houdt en de vreugde van het leven negeert, ten gunste van een imaginair 'hiernamaals'. Nietzsche stelt een affirmatieve levenshouding voor, die het leven omhelst en ons transformeert tot een hogere versie van onszelf.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: upv@vub.ac.be / 02/614 82 20 - upv.vub.ac.be

Locatie: Liberaal Gebouw, Markt 47, Geraardsbergen

 

 

 

vrijdag 15 december 2017, 20:00

We need to talk about ... Geweld

GEUZENHUIS I.K.V. FESTIVAL VAN DE GELIJKHEID

Maarten Boudry, Paul Cliteur, Jan Dumolyn en Karim Zahidi

 

Is het wijs om een zelfmoordterrorist te beschrijven als een monster, een psychopaat of een gek met levensmoeheid, of blijven we op die manier blind voor de echte drijfveren van de terrorist? Heeft jihadterrorisme ‘niets met religie te maken’? Welke rol spelen socio-economische factoren en geopolitieke ontwikkelingen? Maakt hun religieuze ideologie de jihadi’s gevaarlijker dan de nazi’s, of is zo’n vergelijking onzinnig? We zoeken antwoorden op deze vragen met Paul Cliteur en Maarten Boudry. Historicus Jan Dumolyn en filosoof Karim Zahidi bieden weerwerk.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: philipp@geuzenhuis.be / 09 220 80 20

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent

 

 

zaterdag 16 december 2017, 19:30

Filosofie waar men ze niet vermoedt

GEUZENHUIS I.K.V. FESTIVAL VAN DE GELIJKHEID

Yves Petry, Ann Provoost en Bleri Lleshi

 

De filosofie heeft een eigenaardig lot: ze is aan bod gekomen waar het zogezegd niet om filosofie ging. In de literatuur bijvoorbeeld. Er is veel meer filosofie dan onze huidige kortzichtige opdelingen in vakken en disciplines doen vermoeden. Filosofie is soms meer aanwezig waar men ze niet vermoedt. En wij gaan ernaar op zoek. Geen academische vakfilosofie, maar naar filosofische inzichten die bruikbaar zijn in het praktische leven. Op zoek naar filosofie in literatuur en kunst. Schoonheid en troost. Zin en zinloosheid. Kortom: een boeiende, filosofische gespreksavond.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: philipp@geuzenhuis.be / 10 220 80 20

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 10, Gent

 

 

zondag 17 december 2017, 11:00

Vrijzinnig Aperitief met Hutsepot

VRIJZINNIG CENTRUM ZOMERLICHT

 

Iedereen welkom op het Vrijzinnig Aperitief voor een drankje en een babbel. Wij bieden naar jaarlijkse gewoonte hutsepot aan. Prijs nader te bepalen, zie website. Inschrijven voor 13 december, na die datum kun je niet meer inschrijven en dus ook niet deelnemen.

 

 

Deelname: nog te bepalen

Info en inschrijving: F.verleye@telenet.be / 475317967 - Www.zomerlicht.be

Locatie: Vrijzinnig Centrum Zomerlicht, Weldadigheidstraat 30, Zomergem

 

 

dinsdag 19 december 2017, 19:30

ONS ONDERWIJS, in regelmatige hernieuwingsmodus

HV ZAHIR

 

Elk minister van onderwijs schijnt zich geroepen te voelen om te sleutelen aan ons onderwijs? Hoe staan we daar tegenover? Wat weten wij van de huidige hervormingen? Worden wij als burgers (voldoende) betrokken bij de hervormingen? Vinden we dat nodig of vinden we dit enkel noodzakelijk voor de betrokken leerkrachten? Wat betekent onderwijs voor ons? Waar dient onderwijs aan te beantwoorden? In hoeverre dient onderwijs rekening te houden met bedrijfsverwachtingen? Dient onderwijs neutraal te zijn? En dan over de methodieken? Dient het onderwijs “geanimeerd” en met vele praktijkoefeningen te zijn of dient het eerder nadruk te leggen op de theoretische kennisoverdracht?” Moet het onderwijs beginselvast zijn of eerder mee-evolueren met de tijdsgeest? Wat moet er in het onderwijspakket zeker in? En wat moet er zeker uit? Wat betekent/betekende het ons voor ons, als mens? Op dinsdag 19 december willen we hierover graag filosoferen. En dit met een vrije en open geest, maar tevens ook met een respectvolle ingesteldheid voor andere meningen.

 

 

Deelname: gratis

Info en inschrijving: videokontakt.gdm@telenet.be / 09 330 35 77

Locatie: VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent

 

 

donderdag 21 december 2017, 14:00

Filmcyclus "Zingeving en kwetsbaarheid"

GENTSE GRIJZE GEUZEN ISM HUIS VD MENS EN FENIKS

 

The lady in the van Waargebeurd verhaal over een sociaal geïsoleerde oude vrouw die leeft in een aftands busje. Zij stond 15 jaar geparkeerd op de oprit van schrijver en acteur Alan Benett, die deze ervaringen al eerder verhaald had in een boek en theaterstuk, nu de film. Maggie Smith weer in een glansrol!

 

 

Deelname: gratis / liefst met reservatie

Info en inschrijving: gent@demens.nu / 09/233 52 26

Locatie: VC Geuzenhuis: Zuilenzaal, Kantienberg 9, Gent

 

 

vrijdag 22 december 2017, 19:30

Winterzonnewende

VRIJZINNIG CENTRUM ZOMERLICHT

 

Alle Vrijzinnige Centra aangesloten bij de Federatie Vrijzinnige Centra organiseren in dit weekend een Winterzonnewende. Details over onze Winterzonnewende kun je vinden op onze website. Graag inschrijven voor 20 december. Een gezellige en warme avond die je niet mag missen.

 

 

Deelname: nog te bepalen

Info en inschrijving: F.verleye@telenet.be / 475317967 - Www.zomerlicht.be

Locatie: Vrijzinnig Centrum Zomerlicht, Weldadigheidstraat 30, Zomergem

 

 

 

 

 
VOEG EVENT TOE 

AALST 

DEINZE 

DENDERLEEUW 

DRONGEN 

EEKLO 

GENT 

GERAARDSBERGEN 

HERZELE 

LOCHRISTI 

MOERBEKE-WAAS 

OUDENAARDE 

RONSE 

SINT-NIKLAAS 

WAARSCHOOT 

ZELZATE 

ZOMERGEM 

ZOTTEGEM