VOLZET_DARWINDAG 2023 met Koen Martens


     

 

 

 Darwindag 2023 met prof. Koen Martens
 
 Op 12 februari vieren we overal ter wereld Darwindag: de geboortedag van Charles Darwin. Het Geuzenhuis en het Fonds Lucien De Coninck vieren die dag de grondlegger van de evolutietheorie met een Darwinlezing. Op woensdag 08.02.2023 luisteren we naar professor en evolutionair bioloog Koen Martens.
  

DARWINLEZING 2023: PROF. KOEN MARTENS programma

EVER SINCE DARWIN - EVOLUTIE NA DARWIN 

 

 Toen On the Origin of Species  verscheen in 1859, werd Charles Darwin in één klap wereldberoemd. Na zijn dood deemsterde zijn voornaamste bijdrage, namelijk evolutie door natuurlijke selectie, grotendeels weg, ten voordele van de mutatietheorie.

In het midden van de twintigste eeuw werd dan de zogenaamde 'Moderne Synthese' van de evolutietheorie geformuleerd, ook Neodarwinisme genoemd, waarin Darwin’s natuurlijke selectie opnieuw prominent figureerde. De Moderne Synthese oppert
dat alle evolutie gradueel is (geleidelijk, zonder bokkensprongen) en dat alle kenmerken, zoals bijvoorbeeld de lange giraffennek, door selectie is ontstaan, door survival of the fittest.

 Sinds dan zijn er verschillende nieuwe hypothesen geformuleerd, meestal aanvullend op de moderne synthese, niet per se als aanval op. Het is immers niet verwonderlijk dat latere generaties evolutiebiologen verder onderzoeken en ons begrip van evolutionaire mechanismen zo breder wordt.

Helaas worden deze afwijkingen binnen de evolutiebiologie al jaar en dag aangegrepen door de verschillende creationistische scholen: ‘zelfs de biologen zijn het onder elkaar niet eens!’ Een foutieve interpretatie, want alle ernstige biologen aanvaarden evolutie als een feit en zien de Moderne Synthese mechanismen als fundamentele processen.

 Maar zonder meningsverschillen geen discussie, en zonder discussie geen vooruitgang in de wetenschap!

Prof. Koen Martens licht op woensdag 8 februari enkele van deze nieuwe, aanvullende inzichten toe (o.a. symbiogenese, de larvale transfer theorie en heterochronie, om er maar enkele te noemen). 

Darwindag 2023 is een organisatie van het Geuzenhuis in samenwerking met Fonds Lucien De Coninck . 

 

DARWINDAG 2023 IS VOLZET

 


PROGRAMMA

WOENSDAG 08 FEBRUARI

19.30: deuren open + bar
20.00: welkomstwoord + lezing door Koen Martens 

21.00: napraten bar

 

 PRAKTISCH

▹ Geuzenhuis (Zuilenzaal), Gent, 20:00 (deuren open 19.30)

▹ Inkom: € 5 niet-leden | Gratis voor leden FLDC en studenten

Deze activiteit is volzet

 


OVER PROF. KOEN MARTENS

Koen Martens is Hoofd van het Onderzoek aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Hij is ook gast professor aan de Universiteit Gent en aan de Federale Unuiversiteit van Maringa (Brazilië). Koen is evolutionair bioloog die vanuit de taxonomische studies van ostracoden (mosselkreeftjes) onderzoek doet aan de evolutie van aseksuele voorplanting, alsook aan soortvorming in oude meren, zoals Baikal en Tanganyika.

OVER FONDS LUCIEN DE CONINCK

Het Fonds Lucien De Coninck organiseert studiedagen en lezingen, met een focus op wetenschap met maatschappelijk en ethisch engagement. Daarnaast stimuleert het fonds het vrijzinnig humanistisch wetenschappelijk onderzoek door middel van het toekennen van een prijs aan jonge veelbelovende vrijzinnige vorsers. Dit afwisselend in het domein van de biologische én de ethische wetenschappen.

Meer weten? Bekijk hier de website.

 


WAAROM VIEREN WE DARWINDAG? 

Darwins werk en leven lieten een blijvende impact na op wetenschap, filosofie en de gehele mensheid. Zijn ontdekking van natuurlijke selectie als het mechanisme achter de geleidelijke evolutie van het leven, bevrijdde immers de wetenschappelijke vooruitgang van theologische barrières. Zo maakte hij het mogelijk onze plaats als mens in het universum beter te begrijpen.

Zonder deze grote ontdekking, waren de grote doorbraken op vlak van gezondheid en menselijk welzijn van de laatste tweehonderd jaar onmogelijk geweest.
Darwins invloed op biologie, kosmologie en de wetenschappelijke methode kunnen met andere woorden moeilijk overschat worden. Toch is het vooral zijn verlangen naar waarheid, zijn niet-aflatende nieuwsgierigheid en zijn intellectuele moed die ons keer op keer inspireren. 

 

 
   
 
   
 
 
 

WOENSDAG 08 FEBRUARI 2023 - 20:00 (deuren: 19.30)
GEUZENHUIS, KANTIENBERG 9, GENT


EEN ORGANISATIE VAN

GEUZENHUIS

FONDS LUCIEN DE CONINCK


INKOM + inschrijven

5€ voor niet-leden
Gratis voor leden FLDC en studenten

 De activiteit is volzet! 

 

MEER INFO

admin@geuzenhuis.be