Uitreiking Prijs Lucien De Coninck 2022PRIJS LUCIEN DE CONINCK 2022

 

 Het bestuur van het Fonds Lucien De Coninck nodigt u van harte uit op de uitreiking van de Prijs Lucien De Coninck 2022 aan dr. Dirk Lafaut. Met deze prijs wil het Fonds zijn waardering uiten voor het wetenschappelijk onderzoek van de laureaat en zijn maatschappelijk engagement op het domein van de gezondheidszorg.

Dirk Lafaut werkt meer bepaald rond de toegankelijkheid van de zorg voor mensen zonder verblijfsvergunning en de complexe ethische dilemma’s die deze problematiek met zich meebrengt voor gezondheidswerkers.

De uitreiking vindt plaats op zondag 19 juni in het VC Geuzenhuis, Kantienberg 9 in Gent.


MEER WETEN OVER DR. DIRK LAUFAUT

 Programma

Het programma is als volgt:

10.00 Onthaal

10.30 Inleiding door de voorzitter, Stefaan Blancke

10.35 Muzikaal intermezzo door het duo Nome d’arte.

10.45 Laudatio door prof. dr. Gily Coene

11.00 Dankwoord van dr. Dirk Lafaut

11.10 Overhandiging van de Prijs, met toelichting door de kunstenaar Paul Van Gysegem

11.20 Muzikaal intermezzo door het duo Nome d’arte.

11.35 Receptie

Inschrijven

Als u erbij wenst te zijn ontvangen we graag vooraf een bericht via fondsluciendeconinck@gmail.com. Hopelijk tot dan!

 


ZONDAG 19 JUNI 2022 - 10:00 - 13.00

GEUZENHUIS - KANTIENBERG 9, 9000 GENT


EEN ORGANISATIE VAN

Fonds Lucien De ConinckINFO & INSCHRIJVEN

fondsluciendeconinck@gmail.com