­


©Fox Searchlight Pictures

     
  Wat bedoelen we eigenlijk met ‘je vreemdeling’ voelen?

Heeft dat gevoel met migratie te maken? Of met transformatie?

Of met beiden?

En zo ja, wat liep er fout? Hoe had dat vermeden kunnen worden?

Is een land/stad als vanzelfsprekend de “persoonlijke” eigendom van de oorspronkelijke bewoners?

Kunnen de oorspronkelijke burgeressen en burgers eisen, dat de nieuwkomers zich aanpassen aan hun levensgewoonten, aan hun normen en waarden?

Of dienen de oorspronkelijke bewoners over de soepelheid te beschikken om de nieuwkomers met hun eigenheid op te nemen, te aanvaarden?

Of dient er eerder een wederzijdse toenadering nagestreefd te worden, zodat zowel de oorspronkelijken als de nieuwkomers geleidelijk leren leven in een permanent, veranderende samenleving en er zich gewenst en geborgen voelen?

En wat met infrastructuurveranderingen (wegen, parken ed.) en milieunorm aanpassingen? Kunnen die te abrupt gebeuren? Met te weinig burgerinspraak geïmplementeerd worden zodat de modale burgeres/burger zich niet thuis voelt in haar/zijn stad?
 
     
   
 
 
 

DINSDAG 21 MEI 2019 - 20:00


EEN ORGANISATIE VAN

ZAHIRGRATIS

INFO EN INSCHRIJVING
videokontakt.gdm@telenet.be 
0472 02 66 39