­


© Caroline McDonald

     
 

Klimaatverandering is reëel … maar wat kunnen we doen?


Twee denkrichtingen gaan in debat over de beste oplossingen om de klimaatcisis te bezweren: vertrouwen we op de traditioneel groene recepten of omarmen we het techno-optimisme van de ecomodernisten? Is systeemverandering, kernuitstap, bio-landbouw the way to go of gaan we voor groeieconomie, ontkoppeling mens en natuur, nucleaire energie en intensieve, industriële landbouw met GGO’s? Zijn ecomodernisten verkapte neoliberalen die geloven in technologische sprookjes, of is de traditioneel groene beweging antiwetenschappelijk en ideologisch geborneerd? We stelden een panel samen met vertegenwoordigers van beide denkrichtingen en laten ze los op de open vraag: wat te doen aan de klimaatverandering?
 
     
 

 
     
 

PANEL
 
 
 
 
 
                 
  Marco Visscher is auteur van het boek Ecomodernisme, het nieuwe denken over groen en groei. Als onafhankelijk journalist publiceert hij regelmatig in De Volkskrant, Trouw, Vrij Nederland, Humo en De Morgen.     An Van Damme is bio-ingenieur, doctor in de wetenschappen en gespecialiseerd in milieutechnologie. Ze engageert zich voor diverse burgerinitiatieven, commons, coöperaties en ngo’s. Ze is betrokken bij het tijdschrift OIKOS en werkt daarnaast als freelance copywriter en projectcoördinator aan ecologische en sociale innovatie.

Dirk Holemans, bio-ingenieur van opleiding, ontwikkelt als ecodenker al twintig jaar oplossingen voor de ecologische crisis. Hij was lange tijd gemeenteraadslid voor Groen, tegenwoordig is hij voltijds coördinator van de sociaal-ecologische denktank OIKOS en hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift.
  Gerard Govers is geograaf, als professor verbonden aan de faculteit wetenschappen van de KUL en vicerector van de groep wetenschap en technologie van diezelfde universiteit. Binnen de KUL is hij ook verantwoordelijke van de dienst duurzaamheid.  
                 

 
     
   

 
 

WOENSDAG 3 APRIL 2019 - 20:00


EEN ORGANISATIE VAN

Het GeuzenhuisINKOM
€ 3 (leden en studenten)
€ 5 (niet-leden)
€ 1 (Uitpas kansentarief)

VOLZET