­


©Saul Steinberg Foundation 
     
  We evolueren meer en meer naar een wereldwijd model waarin burgers door zowel de staat als privébedrijven gevolgd, gecontroleerd kan/zal worden.
Het feit dat naar alle waarschijnlijkheid weldra onze duimafdruk een onderdeel van onze ID zal worden, hoort daarbij.
Maken wij daar geen probleem van?
Of vinden we het idee alleen al onrustwekkend?

Waarom zien we er geen probleem in?
Waarom verzetten we er ons tegen?

En wat met onze privacy?
Of hebben we toch “niets te verbergen”? Hebben we onze privacy al lang opgegeven?

Wantrouwen we enkel de Staat (voor mogelijks repressief gebruik bv)?
Of wantrouwen we ook privébedrijven? En waarvoor dan wel?

Hoort deze toevoeging bij het feit dat we meer en meer in een ‘Big Brother’ situatie terecht komen?
Kunnen we, indien nodig zou blijken, nog vluchten bv?
Of hoort die veronderstelling bij het zoveelste doemgedachte?

Zal het bij onze duimafdruk wel blijven?

Zijn er hoe dan ook, ook voordelen aan verbonden? En zo ja, welke?
 
     
 


 
 

DINSDAG 18 DECEMBER 2018 - 19:30


EEN ORGANISATIE VAN

ZahirGRATIS


INFO EN INSCHRIJVING: 

videokontakt.gdm@telenet.be 
0472 02 66 39