­


 
 

 

Jarenlang waren we er in Vlaanderen van overtuigd dat ons onderwijs bij de wereldtop hoort. Maar is dat (nog) wel het geval? De resultaten van recente Pisa-rankings en ander Europees onderzoek bleken ontnuchterend: geen enkel ander land ging op tien jaar tijd meer achteruit op het gebied van leesprestaties dan Vlaanderen. Ook in het wiskundeonderwijs zakte het aantal wiskundetoppers dramatisch ten opzichte van vijftien jaar geleden. Er zijn weinig leerlingen minder intrinsiek gemotiveerd om te excelleren dan onze Vlaamse jongens en meisjes. Alarmsignalen genoeg dus.

Cognitief psycholoog Wouter Duyck vreest voor een ernstige bedreiging voor onze economie en welvaart tegen 2050 en onderwijspsycholoog Wim Van den Broeck spreekt van een existentiële crisis in ons onderwijs. Beiden schuiven ze dezelfde oorzaken naar voor: het gelijkekansenbeleid werd verkeerd aangepakt, de focus op kennisoverdracht verdween ten koste van ‘welbevinden’, talloze didactische vernieuwingen sloegen de bal mis en leerkrachten werden gefnuikt door planlast en pedagogische nieuwlichters.

Klopt die diagnose? Is er een nivellering naar beneden, en zo ja, hoe remediëren we die? Betekent dit dat we terug moeten naar een klassiek Jezuïtenonderwijs? Wat zegt dit over de nakende onderwijshervorming rond een ‘brede eerste graad’? Raymonda Verdyck, topvrouw van het GO en onderwijsdeskundige Els Consuegra bieden weerwerk.

 
  
 

PANEL 
 
 
Els Consuegra
  Raymonda Verdyck
  Wim Van den Broeck
  Wouter Duyck 
Professor pedagogie aan de VUB en gastprofessor onderwijskunde aan de UGent

  Afgevaardigd bestuurder GO
  Professor onderwijspsychologie VUB   Professor cognitieve psychologie UGent


MODERATORAnn Peuteman
Knack-redactrice,
gespecialiseerd in onderwijsdossiers

 
   

 
 

DONDERDAG 18 OKTOBER 2018 - 20:00


EEN ORGANISATIE VAN

Het GeuzenhuisINKOM

€ 3 (leden lidvereningen, studenten, lerarenkaart, uitpas)
€ 5 (niet-leden)

UITVERKOCHT

MEER INFO:

09 220 80 20