­
     
  Leeft elke nieuwe generatie in een nieuwe wereld? In hoeverre blijven opeenvolgende generaties elkaar verstaan? Indien die kloof er (werkelijk) is, hoe ervaren we die dan? Als betreurenswaardig? Als “gevaarlijk”? Of hoort dit nu eenmaal zo? Beschouwen we dit zelfs als gezond? Als een noodzakelijke clash? Hebben we zelfs generatie-conflicten nodig? Wat dan met het intergenerationeel streven? Met het verlangen van diverse generaties om elkaar beter te leren begrijpen, elkaar harmonieus aan te vullen, eerder dan van elkaar te vervreemden?

Maar hebben de nieuwe generaties dan nog voldoende ruimte om ook hun eigen evoluties te bepalen, hun eigen paden te bewandelen? Of illustreert de intergenerationele behoefte een utopisch verlangen? En toch! Is het niet wenselijk dat jong en oud elkaar blijven zoeken? Hebben wij niet dikwijls dezelfde verzuchtingen, dezelfde belangen te verdedigen (denk aan de milieuproblematiek, het maatschappelijke sociale en culturele weefsels)?

De thema’s worden ingediend door de deelneemsters/deelnemers. Er wordt over gewaakt dat elk aangebracht thema wel eens aan de beurt komt. Dinsdag 19 november willen wij ons filosofisch oefenen met een vrije en open geest en met een respectvolle ingesteldheid naar andere meningen.
 
     
   
 
 
 

DINSDAG 18 JUNI 2019 - 20:00


EEN ORGANISATIE VAN

ZAHIRGRATIS

INFO EN INSCHRIJVING
videokontakt.gdm@telenet.be 
0472 02 66 39