­     
  Voor we ons aan deze stelling wagen, lijkt het me nuttig om min of meer te definiëren wat we onder kunst verstaan. En dan begint het. Moet kunst maatschappelijk relevant zijn? En zo ja, voor wie in de maatschappij? Voor iedere burgeres of burger? Of enkel voor wie interesse heeft? En waarom niet, enkel voor een selectief publiek? Is de kunstenares of kunstenaar daar om een of andere reden toe verplicht? En om welke redenen zou dat dan wel kunnen zijn?

Of laten we hen liever zelf uitmaken of ze zich al dan niet tot het brede publiek richten? Mag kunst elitair zijn of dient ze toegankelijk en genietbaar te zijn zonder voorkennis of verdere toelichting? Mogen die creaties dan nog symbolische verwijzingen bevatten of bestaan uit abstracte vormen? Of dienen ze realistisch te zijn? De kunst voor hét volk, als het ware. Dient kunst zowel visueel als inhoudelijk toegankelijk te zijn, rekening te houden met de sentimenten, verlangens, opinies van het brede publiek?

Dinsdag 17 december willen wij ons filosofisch oefenen met een vrije en open geest en met een respectvolle ingesteldheid naar andere meningen.
 
     
   
 
 
 

DINSDAG 17 DECEMBER 2019 - 20:00


EEN ORGANISATIE VAN

ZAHIRGRATIS

INFO EN INSCHRIJVING
videokontakt.gdm@telenet.be 
0472 02 66 39