­
     
  Het is nuttig en zinvol om na een aantal jaren ZAHIR, onze maandelijkse filosofische bijeenkomsten ook eens onder de loep te nemen, zelfs in vraag te stellen. Waar zijn we mee bezig? Wat zijn onze verdere bedoelingen? Vanuit diverse thema’s, die we vrijelijk zelf bepalen, gezellig en open met elkaar van gedachten wisselen, op een niet-academische manier filosoferen. Open en toegankelijk, zodat iedereen gemakkelijk en zonder voorkennis kan participeren, integreren.

Lovenswaardig streven, MAAR is daar wel behoefte naar? Kunnen we met dit opzet voldoende mensen enthousiasmeren, behalve dan een beperkt aantal? Kunnen we er voldoende nieuwe mensen mee aantrekken? Een groepje van 12, max. 15, deelneemsters en deelnemers geldt zeker als waarborg, zodat iedereen regelmatig aan bod kan komen. Maar wat indien we vaststellen, dat de groep geregeld beperkt is tot 5 à 6 mensen? Hoe doen we verder, als er te weinig nieuwe geïnteresseerden zijn? Te weinig mix van oude en nieuwe deelnemers/ deelneemsters? Wordt het dan niet algauw het speelterrein van een klein “pseudo” open clubje? Niet dat dit bij het streven hoort, maar wat wel zo dreigt te evolueren?

We willen het dus deze maand hebben over de bedoelingen en zinvolheid van onze filosofische gesprekken. Tegelijk willen we het verdere voortbestaan van het ZAHIR-project in deze huidige formule in vraag stellen en onze conclusies trekken. Die zou kunnen zijn dat we eind 2019 ermee stoppen, al hoop ikzelf dat er nog een boeiende filosofische toekomst mogelijk is. Van harte welkom op dinsdag 15 oktober, in het Geuzenhuis.

De thema’s worden ingediend door de deelneemsters/deelnemers. Er wordt over gewaakt dat elk aangebracht thema wel eens aan de beurt komt. Met een vrije en open geest en met een respectvolle ingesteldheid naar andere meningen.
 
     
   
 
 
 

DINSDAG 15 OKTOBER 2019 - 20:00


EEN ORGANISATIE VAN

ZAHIRGRATIS

INFO EN INSCHRIJVING
videokontakt.gdm@telenet.be 
0472 02 66 39