Het Geuzenhuis

Vacature

Het Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis is op zoek naar eenvoltijdse coördinator (m/v). Interesse om een gedreven team te coachen,samen te werken aan het uitdragen van het vrijzinnige gedachtegoed en deschouders te zetten onder een dynamisch vrijzinnig centrum? Dan is dit misschien wel de geknipte vacature! Lees hier meer.

Het Vrijzinnig Centrum - Geuzenhuis vzw


Coördineert, bundelt en huisvest Gentse vrijzinnige verenigingen in Het Geuzenhuis en is gelegen aan de Schelde, in de schaduw van de Sint-Pieters abdij. Momenteel vinden een 14-tal verenigingen er onderdak. Vanuit het secretariaat wordt aan hen desgewenst logistieke steun geboden. Daarnaast kunnen leden en geïnteresseerden er terecht voor info omtrent activiteiten, lidmaatschapsvoorwaarden en inlichtingen over de georganiseerde vrijzinnigheid. In het documentatiecentrum kunnen boeken, vrijzinnige tijdschriften en documentatiemappen tijdens kantooruren geraadpleegd worden.

Ontmoetingscentrum


Het Geuzenhuis is ook een volwaardig ontmoetingscentrum. Naast de kantoren, zijn er verschillende vergaderruimtes en polyvalente zalen ter beschikking voor diverse activiteiten en/of plechtigheden die vrijzinnigen en sympathisanten er willen organiseren. Onze bar is ondertussen uitgegroeid tot een toffe ontmoetingsplaats, het café De Geus van Gent, waar je hartelijk ontvangen wordt.

Bereikbaarheid


Het Geuzenhuis ligt aan de Kantienberg, in de schaduw van de Sint-Pietersabdij. Meer info over hoe ons te bereiken vindt u hier.

Abonnementen De Geus


Wens je op de hoogte te blijven van alle activiteiten, abonneer je dan op De Geus,
het tijdschrift van het Vrijzinnig Centrum - Het Geuzenhuis vzw (13 euro/jaar - over te schrijven op rekeningnr. IBAN BE54 0011 1893 3897 met als vermelding 'abonnement Geus').
Leden van Oost-Vlaamse vrijzinnige organisaties ontvangen magazine en nieuwsbrief gratis.

Wat is vrijzinnig humanisme?


Wij zijn humanisten, wij geloven in de mens. Mensen zijn immers in staat zélf na te denken en moeilijke knopen door te hakken. Mensen kunnen hun lot in eigen handen nemen.
We zijn vrijzinnig: dé Waarheid bestaat niet, absolute normen al evenmin, dus er is niemand die ze kan opleggen. We mogen alles in vraag stellen, we roesten niet vast in absolute zekerheden.

We vinden dat mensen zelf kunnen oordelen over wat goed en slecht is. Daarvoor hebben we geen god nodig. Vrijzinnig Humanisme is dan ook geen godsdienst, maar een levensbeschouwing. Dit leven is het enige dat er is, geen ervoor en geen erna. De handleiding stellen we zelf samen, daarom staan we ook achter een volledige scheiding tussen kerk en staat.

Bovenal komt bij ons de mens op de eerste plaats: elk individu moet zich ten volle kunnen ontplooien. Daarom streven we naar een warme en solidaire samenleving, waarin wederzijds respect voor elkaar centraal staat.